ITB CRIEM

CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. De CRIEM-aanpak van de jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn uit een niet-westerse etnische minderheidsgroep waarbij de aansluiting tussen het gezin en de Nederlandse samenleving niet optimaal is. Doel van de aanpak is om integratie te bevorderen.

Je wordt als jeugdzorgmedewerker toegerust om de integratie van het gezin te begeleiden en te bevorderen. Er wordt gebruikgemaakt van uiteenlopende werkvormen: interactieve presentaties, opdrachten in subgroepen, individuele opdrachten, praktijksimulaties en huiswerkopdrachten. Je krijgt daarbij een actieve rol en er wordt aangesloten bij jouw praktijk, leervragen, dilemma’s en knelpunten. Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. De trainer geeft je uitgebreide en gerichte feedback bij de huiswerkopdracht en de reflectieverslagen.

  • Je hebt inzicht in de CRIEM aanpak
  • Je hebt handvatten om de methodische uitgangspunten toe te passen in de praktijk
  • Je kunt reflecteren op je leerrendement en leerpunten

Deze driedaagse training is voor medewerkers jeugdbescherming en aanverwante sectoren.

  • Aanvullende huiswerkopdracht.
  • Als deelnemer beschrijf je jouw inbreng en/of ontwikkeling in reflectieverslagen.
  • 100% aanwezigheid verplicht (3 dagen)

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

ITB Criem
01 juni 2023 09.30 - 16.30
Seats 2 Meet Amersfoort (CS)
Bo Leermakers
8 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
27

Accreditatienummer
SKJ209041

Kosten
€ 935,-