Signaleren, bespreken en doorpakken

Een training voor medewerkers van wijkteams en ambulante werkers die signalen opvangen in gezinnen en twijfelen hoe ze deze kunnen duiden en welke vervolgstappen ze kunnen nemen.

Op dag 1 kijk je naar situaties (op film en uit je eigen casuïstiek) en inventariseer je zorgelijke signalen. Je krijgt uitleg over oplossingsgerichte gespreksvoering en oefent hoe je met ouders het gesprek voert.

Dag 2 gaat over ‘goed genoeg’ en je eigen normen en waarden. Je oefent hoe je in een casusoverleg elkaar helpt om een goed besluit te nemen over de nodige vervolgstappen.
 

 

  • Je kent de signalen die kunnen duiden op kindermishandeling en seksueel misbruik
  • Je bent je bewust van je eigen waarden en normen over opvoeden
  • Je hebt geoefend met het voeren van een gesprek met ouders over onveiligheid of een kinderwens
  • Je kent (de grenzen van) je eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid
  • Je weet welke instellingen en instanties ingeschakeld kunnen worden om de ouders te begeleiden
  • Je hebt handvatten om deze kennis toe te passen in casuïstiekoverleg en werkoverleg

Medewerkers van wijkteams en ambulante gezinsbegeleiders

Het is goed om deze training met het team te volgen. Je bouwt aan een gedeelde kennisbasis en maakt afspraken over hoe je in de praktijk signalen met elkaar bespreekt, besluiten neemt en deze opvolgt.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
2 dagen

SKJ punten
13

Accreditatienummer
SKJ205997

Kosten
€ 525,-