In gesprek met kinderen over kindermishandeling (Verdiepingsmodule)

Deze training gaat over praten met kinderen in een onveilige thuissituatie. 

Ken je dat?

Zo’n kind dat dichtklapt of juist agressief reageert als je te dichtbij lijkt te komen? Een kind dat er bleek en onverzorgd uitziet? Elke keer weer die strijd bij het naar huis gaan? Een kind dat niet over zijn emoties wil praten omdat het de ouders niet tot last wil zijn? Of een kind dat geïnstrueerd lijkt door zijn ouders als het met jou in gesprek gaat? Praten met kinderen over hun thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet nog verder klem zetten of de situatie onbedoeld erger maken. Ook wil je de samenwerking met de ouder(s) niet verliezen. De loyaliteit van het kind jegens zijn ouders kan een rol spelen in het gesprek. Tegelijkertijd wil je het kind een luisterend oor bieden en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat eventueel (nog meer) nodig is. Hoe krijg je eruit wat er speelt, zonder dwingend te zijn? Hoe maak je ingewikkelde zaken bespreekbaar? Welke woorden gebruik je om uit te leggen wat er verder gaat gebeuren? En wat is eigenlijk jouw taak in deze gesprekken?

Twijfels

Je maakt je zorgen om een kind en meteen komen er allerlei twijfels bij je op: zou hier (nog steeds) sprake kunnen zijn van kindermishandeling? Wat als ik het niet goed zie? Wat gebeurt er als ik erover in gesprek ga met het kind? Moet ik niet wachten totdat het kind er zelf mee komt? Wat als ik de situatie alleen maar erger maak? Komen de ouders dan straks verhaal halen bij mij? Deze en andere twijfels kunnen je enorm belemmeren. Er gebeurt van alles met je, zowel voorafgaand als tijdens zo’n gesprek met een kind. En ook na een gesprek over kindermishandeling kan het gebeuren dat je geconfronteerd wordt met je eigen gevoelens, normen en waarden. Bijvoorbeeld omdat je het onrechtvaardig vindt wat er gebeurt. Of omdat je ineens heel anders tegen de ouders aankijkt.

 

Tijdens deze  tweedaagse training leer je:

  • de rol van je eigen emoties, normen en waarden in een gesprek, zodat je deze bewust kunt parkeren of juist kunt inzetten tijdens een gesprek
  • houdingsaspecten voor het gesprek, zodat je een veilige sfeer kunt creëren en tegelijkertijd je professionele verantwoordelijkheid bespreekbaar kunt maken
  • gesprekstechnieken voor gesprekken over kindermishandeling, zodat je het kind optimaal de gelegenheid geeft om zijn verhaal te doen

 

 

Praten met kinderen over kindermishandeling moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Mensen die met kwetsbare kinderen werken, beschikken vaak over bijzondere kwaliteiten als het gaat om contact maken en praten over lastige onderwerpen. Wij geloven dat juist deze kwaliteiten van groot belang zijn bij het praten met kinderen en hun ouders over (signalen van) kindermishandeling. Tijdens deze training van 2 dagen leer je hoe je kinderen structureel een stem geeft tijdens het hele proces van signaleren, vaststellen, (de weg naar) hulp én toezicht op de resultaten van de geboden hulp. Je leert hoe je eigen valkuilen en dilemma’s van invloed zijn op je contact met kinderen, leert vertrouwen opbouwen tijdens deze vaak moeilijke gesprekken en leert hoe je het kind meeneemt in het proces. Uiteraard is er daarbij aandacht voor leeftijdsgericht communiceren en voor de vaak complexe context waarin deze gesprekken plaatsvinden.

Dus wil jij:

  • leren hoe je deze kwaliteiten bewust en specifiek kunt inzetten om kinderen in een onveilige thuissituatie daadwerkelijk verder te helpen?
  • je vaardigheden en zelfvertrouwen op het gebied van praten met kinderen en ouders over kindermishandeling vergroten?

 

Dan is deze training iets voor jou!

Na afloop van de training zijn kennis en vaardigheden over praten met kinderen in een onveilige thuissituatie versterkt.

Tijdens deze  tweedaagse training leer je:

  • de rol van je eigen emoties, normen en waarden in een gesprek, zodat je deze bewust kunt parkeren of juist kunt inzetten tijdens een gesprek
  • houdingsaspecten voor het gesprek, zodat je een veilige sfeer kunt creëren en tegelijkertijd je professionele verantwoordelijkheid bespreekbaar kunt maken
  • gesprekstechnieken voor gesprekken over kindermishandeling, zodat je het kind optimaal de gelegenheid geeft om zijn verhaal te doen

 

De training is geschikt voor Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals.

Het is belangrijk om voldoende basiskennis te hebben het onderwerp kindermishandeling. Wil je meer kennis opdoen, voordat je deze training volgt? Kijk dan eens naar het volgende trainingsaanbod:  https://www.jeugdzorgleert.nl/aanbod/cursus/544/kindermishandeling-alles-over

Alle deelnemers worden voorafgaand aan de training digitaal benaderd om vragen te beantwoorden  om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten of de wens van de deelnemers. Enkele deelnemers worden voorafgaand aan de trainer geïnterviewd over hun leerwensen- en behoeften.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
4 dagdelen

SKJ punten
23.20

Accreditatienummer
SKJ205708

Kosten
€ 600,-