Herkennen en bespreken van kindermishandeling bij lichamelijk letsel

Soms heb je het gevoel dat er iets niet pluis is als je lichamelijk letsel ziet of erover hoort. Misschien is er sprake van kindermishandeling, maar je weet niet precies hoe je de signalen moet interpreteren en welke stappen je moet zetten.

Het signaleren van kindermishandeling vereist specifieke expertise. Aan de hand van casuïstiek en foto´s wordt uitgelegd waar je op kunt letten bij lichamelijk letsel. Je oefent met het beschrijven, bespreekbaar maken en verder exploreren van lichamelijk letsel en andere signalen. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheid om ‘top-tot-teen’-onderzoek te laten uitvoeren in samenwerking met de Jeugd- en Zedenpolitie. Je oefent om in gesprek te gaan met een jeugdige en met de ouders over het letsel dat je ziet. 

  • Je kunt signalen van kindermishandeling beter herkennen
  • Je weet hoe je dit met kinderen/jongeren en hun ouders kunt bespreken
  • Je weet beter bij welke instanties je terecht kunt bij een vermoeden van kindermishandeling en wat voor- en nadelen van een doorverwijzing kunnen zijn
  • Je kunt de signalen - en het verhaal van een kind en ouders over de signalen -  beschrijven in het veiligheidsplan

Deze training is bedoeld voor jeugdzorgwerkers en bouwt voort op kennis die is opgedaan in de training ‘Signaleren en stoppen van seksueel misbruik’.  Het helpt als je deze training gevolgd hebt, maar het is geen vereiste.

Het is slim om vooraf je eigen caseload na te lopen. Bij welke gezinnen twijfel je aan de veiligheid van het kind? Bij welke kinderen zie je soms lichamelijk letsel of heb je een niet-pluis-gevoel? Je kunt in deze training met je vragen terecht bij de trainer.
Ter voorbereiding kun je ook kijken naar drie webinars op Jeugdzorgleert online:

  1. Wat als een kind jou vertelt over mishandeling of misbruik? (van Han Spanjaard)
  2. Praten met ouders over kindermishandeling (van Mechel Mangelmans)
  3. Praten met pubers over kindermishandeling (van Marike van Gemert)

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
6,25

Accreditatienummer
SKJ209940

Kosten
€ 295,-