HouVast

In deze training word je opgeleid voor het uitvoeren van de interventie HouVast. Hierin bied je duurzame en blijvende ondersteuning voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Je stelt hen in staat om kinderen - met hulp - veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.

HouVast is ontwikkeld voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking. Aan de orde komen de onderwerpen:

 • Licht verstandelijk beperkt en ouderschap
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • “Goed genoeg” opvoedsituatie
 • Systeemgericht & systeemversterkend werken
 • Samenwerkingsrelatie en het vergroten van opvoedvaardigheden
 • Planmatig werken en successen vieren
 • Je kent de doelen en strategieën Eigen Hand, Hand In Hand en Handje Helpen
 • Je hebt handvatten om het netwerk rondom een gezin in kaart te brengen en te betrekken bij de ondersteuning van het gezin
 • Je weet hoe je in kaart brengt wat een 'goed genoeg' opvoedings-/gezinssituatie is
 • Je kunt een HouVast-plan opstellen
 • Je hebt, aan de hand van eigen casuïstiek, geoefend met de centrale thema's van HouVast

Ambulante gezinsbegeleiders, begeleiders in ouder-kindgroepen.

Meer informatie over de interventie HouVast vind je op: www.HouVast.nu

De training wordt afgesloten met een certificering aan de hand van een portfolio met praktijkopdrachten en een individuele presentatie.

Voorwaarde voor het ontvangen van het certificaat HouVast is 100% aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten en een voldoende beoordeling van het portfolio.

Inschrijven

Deze training is nog niet gepland.
Interesse? Je kunt je inschrijven voor de wachtlijst.
Als er een nieuwe datum bekend is krijg je bericht van ons.

Praktische informatie

Duur
5 dagen

SKJ punten
57.50

Accreditatienummer
SKJ201002

Kosten
In overleg