Deelnemende Organisaties

De website is tot stand gekomen met inzet van De Jeugd- en Gezinsbeschermers, Jeugdbescherming Gelderland, Jeugdbescherming Overijssel en Expertisecentrum William Schrikker. Deze organisaties stellen hun opleidingsmodules hier ook voor anderen beschikbaar.

Wil je met jouw gecertificeerde instelling ook deelnemen aan dit platform? Neem dan contact op door een mail te sturen aan: info@jeugdzorgleert.nl