De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdzorg. We richten ons op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan bieden we hulp, advies en ondersteuning. Dat doen we al meer dan 70 jaar. 

Als in het kader van dwang en drang opvoedproblemen samengaan met een beperking bij het kind of de ouders, zijn specifieke kennis, attitudes en vaardigheden nodig. Wat werkt wel en wat werkt niet onder bepaalde omstandigheden? Het Expertisecentrum William Schrikker draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis rondom deze problematiek.

Specialisten van uiteenlopende disciplines (orthopedagogen, gz-psychologen, juristen, criminologen, projectmanagers) werken nauw samen met professionals uit de praktijk van de jeugdzorg en met universiteiten, hogescholen en gespecialiseerde instellingen. Praktijkonderzoek en wetenschappelijk onderzoek versterken elkaar met als eindresultaat methodieken, opleidingen, toolkits, websites en werkvormen “op maat” voor de professional in de zorg voor kinderen en jeugdigen met een beperking. Daarbij beschikt het Expertisecentrum over deskundigheid op het gebied van onderzoek en opleiden en leren. Het biedt een breed scala aan opleidingsmodules voor jeugdzorgwerkers en professionals in aangrenzende gebieden. Middels leren en opleiden “op maat” biedt het Expertisecentrum professionals de juiste competenties om kinderen en ouders met een beperking te begeleiden en te ondersteunen bij opvoed- en opgroeiproblemen. In opdracht worden leertrajecten op maat ontworpen, variërend van coaching en consultatie tot meerdaagse trainingen.

Expertisecentrum William Schrikker is Cedeo-gecertificeerd.

De leveringsvoorwaarden van het Expertisecentrum William Schrikker vind je hier.

Bezoek de website van het Expertisecentrum William Schrikker