Jeugdbescherming OverijsselWat doet Jeugdbescherming Overijssel?

Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) deze kinderen én hun ouders/opvoeders.

Drang
De meeste ouders willen het beste voor hun kinderen. Jeugdbescherming Overijssel wil het liefst samen met een gezin de opgroeisituatie verbeteren, zonder toepassing van juridische maatregelen. Wij hechten veel waarde aan het vergroten van de eigen kracht van mensen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie. Jeugdbescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van kinderen.

Dwang
Soms lukt het niet om op vrijwillige basis de situatie te verbeteren. De Jeugdbescherming Overijssel benut de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn en verval van jongeren in de criminaliteit dient voorkomen te worden. Een kinderrechter kan gedwongen maatregelen opleggen als vrijwillige hulpverlening ontoereikend is.

Jeugdbescherming Overijssel heeft verder een afdeling Jeugdreclassering. Begeleiders van deze afdeling helpen om te voorkomen dat jongeren opnieuw met politie of justitie in aanraking komen.

 

Bezoek de website >