Richtlijn Pleegzorg


Op www.jeugdzorgleertonline.nl vind je bij de essentials een aantal korte filpmjes waarin de Richtlijn Pleegzorg wordt samengevat en toegelicht. Zo kun je in korte tijd op de hoogte raken van de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn en wat deze voor jouw werk als jeugdzorgwerker of pleegzorgwerker betekent.

Heb je nog geen account voor www.jeugdzorgleertonline.nl ? De kostenhiervoor zijn € 75. Je hebt dan een jaar lang toegang tot alle e-modules, webinars en essentials.