Terug naar het overzicht

ITB CRIEM

  • Duur 3 dagen
  • Kosten €935,00
  • Registerpunten 27

CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. De CRIEM aanpak (CRIEM aanpak) van de jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren die afkomstig zijn uit een niet-westerse etnische minderheidsgroep waarbij de aansluiting tussen het gezin en de Nederlandse samenleving niet optimaal is; er is sprake van een gebrekkige integratie van het gezin. Doel van de aanpak is om deze integratie te bevorderen. In deze training worden jeugdzorgwerkers toegerust om deze begeleiding uit te voeren.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende werkvormen: interactieve presentaties, opdrachten in subgroepen, individuele opdrachten, praktijksimulaties, huiswerkopdrachten. De deelnemers krijgen daarbij een actieve rol en er wordt aangesloten bij hun praktijk, leervragen, dilemma’s en knelpunten. Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling. De trainer geeft uitgebreide en gerichte feedback bij de huiswerkopdracht en de reflectieverslagen.

Leerdoelen

Na afloop van deze module hebben deelnemers:

  • inzicht in de CRIEM aanpak
  • handvatten om de methodische uitgangspunten toe te passen in de praktijk
  • gereflecteerd op hun leerrendement en van leerpunten

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl