Terug naar het overzicht

Werken met het vlaggensysteem

  • Duur 2 dagdelen (1 dag)
  • Kosten €300,00
  • Registerpunten 6.50 (SKJ202118)

Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt veel voor onder jongeren, in instellingen en binnen families. Het is vaak lastig om dit bespreekbaar te maken, zowel met collega's als met cliënten. En, hoe bepaal je welk seksueel gedrag  passend dan wel zorgelijk is? Deze training helpt jou seksueel gedrag van kinderen te kunnen duiden en het gesprek hierover aan te gaan met kinderen, ouders en andere professionals.

Hoe beoordelen we seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Wat is gezond gedrag? Seksueel experimenteer gedrag? En wat is licht of zwaar seksueel grensoverschrijdend? Waar ligt de grens? En, hoe is dat voor de ander? Allemaal vragen die opkomen rondom het thema seksualiteit en waar jij als professional een taak hebt in het voorkomen van seksueel misbruik.

Het is daarbij belangrijk zelf bewust te zijn van hoe jij kijkt vanuit je eigen waarden, normen en socialisatie en wat vervolgens passend is binnen je professionele houding en handelen.

Hoe kunnen we kinderen, jongeren en ouders begeleiden in wat wel of niet oké seksueel gedrag is. Het doel is kinderen en jongeren een gezonde seksuele ontwikkeling mee te geven en seksueel misbruik te voorkomen. Daar gaat deze training over.

Wat je leert tijdens deze training

In deze training leer je, met behulp van de methode van het Vlaggensysteem hoe je seksueel gedrag kunt duiden en bespreekbaar maakt met ouders, kinderen en jongeren. Je krijgt tools om op passende en adequate wijze te reageren en te handelen.

Na de training:

  • Ben je bewust geworden van je eigen socialisatie/waarden en normen m.b.t. seksualiteit;
  • Heb je geleerd hoe je seksueel gedrag kunt duiden;
  • Ben je beter in staat grensoverschrijdend gedrag te signaleren (seksueel gedrag adequaat beoordelen);
  • Ben je toegerust voor bespreekbaar maken van seksueel gedrag met alle betrokkenen;
  • Ben je in staat adequaat te handelen en betrokkenen te adviseren.

Voor wie is deze training

Professionele opvoeders / jeugdhulpverleners.

Voordat je naar de training gaat

Bijlagen downloaden, uitprinten en meenemen naar de trainingsdag.

Wat is het programma

In de ochtend staan we eerst stil bij je eigen socialisatie, waarden en normen. Daarna volgt theorie over het verloop van de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dan volgt de introductie van de methode van het Vlaggensysteem, waarbij we zicht krijgen op wat gezond tot zwaar seksueel overschrijdend gedrag is. We gaan aan de slag met het adequaat kunnen beoordelen van seksueel gedrag en we staan stil bij hoe we hierin kunnen handelen. Tijdens het middagdeel behandelen we hoe je seksueel gedrag bespreekbaar kunt maken met kinderen, jongeren en ouders en wordt er aan de hand van casuïstiek geoefend met elkaar.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Jeugdzorg Leert.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.