Terug naar het overzicht

Aan de slag met een ondertoezichtstelling (OTS)

  • Duur 2 dagen
  • Kosten €500,00
  • Registerpunten 12

De training Aan de slag met een OTS is onderdeel van het nieuwe inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers van de William Schrikkergroep, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en Jeugdbescherming Gelderland. De training geeft startende jeugdzorgwerkers praktische handvatten waarmee zij de begeleiding van een gezin dat onder toezicht staat kunnen starten.

Inhoud

Deze training bestaat uit 2 dagen.

Op dag 1 staat het planmatig en methodisch werken centraal en komen onderwerpen aan bod als gespreksvoering, hoe je aansluit bij een gezin en hoe je duidelijk communiceert over (bijvoorbeeld) de zorgen en jouw opdracht. engageren & positioneren.

Op dag 2 staat ‘de veiligheid van het kind’ centraal en oefen je met het formuleren van ‘schade tot nu toe’ en ‘gevaar voor de toekomst’(‘harm- en dangerstatement’). Je verkent de uitgangspunten van partnerschap met het gezin. Je leert hoe je risico in kaart brengt met de Veiligheidslijst en aan  kunt geven wanner de situatie ‘goed genoeg’ is.

Doelgroep

Deze training is in principe verplicht voor alle nieuwe jeugdzorgwerkers (jzw’ers). Jzw’ers die eerder gecertificeerd zijn in een (nieuwe) methodiek jeugdbescherming kunnen in overleg met hun leidinggevende vrijstelling krijgen.

Werkwijze

Trainers geven in een interactieve presentatie uitleg over de verschillende aspecten van het uitvoeren van een OTS.  Aan de hand van eigen én voorbeeldcaussen ga je met deze informatie praktisch aan het werk.

Leerdoelen

Na afloop van deze training kun je:

  • vanuit jouw opdracht zorgdragen voor een efficiënte samenwerking en duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden
  • een gesprek voeren waarbij je jouw gesprekspartner actief betrekt en gebruik maakt van (visuele) hulpmiddelen
  • aansluiten bij niveau, problematiek  en cultuur van de jeugdige en betrokkenen rondom gesignaleerde problemen, ook bij lastige en complexe thema’s.
  • een analyse maken m.b.t risicofactoren, zorgen en krachten en doelgroep specifieke factoren
  • hierover in gesprek gaan met betrokkenen en de analyse ook toelichten aan anderen
  • een objectieve houding hanteren waarbij je je niet laat leiden door eigen emoties
  • een integere houding aannemen door zich te houden aan de werkprocessen, protocollen, afspraken en richtlijnen.

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl