Terug naar het overzicht

Certificering Jeugdbescherming (WS JBJR en DJGB) gestart voor mei 2018

 • Duur 3 uur
 • Kosten €150,00
 • Registerpunten Geen punten

In een certificeringsbijeenkomst krijgt de deelnemer de gelegenheid om te laten zien dat zij de benodigde competenties bezit voor het uitvoeren van een OTS maatregel. Als dit met een voldoende beoordeeld wordt, dan ontvangt de deelnemer het certificaat Uitvoering Jeugdbescherming.

LET OP: Ben je gestart tussen tussen mei 2018 en oktober 2018?

De certificering is veranderd. Je hebt hier bericht over gehad van opleidingen (zie mail van 16 oktober 2018). De bijlage die in deze mail zat is te vinden bij dit programma.

Doel

Behalen van het certificaat Jeugdzorgwerker in een gecertificeerde instelling met als gespreksleidraad de vigerende werkwijze / methode van de gecertificeerde instelling. Bijvoorbeeld voor De Jeugd- en gezinsbeschermers is dat ‘Beschermen en Versterken’. Voor William Schrikker JBJR is dat ‘Er zijn als het moet’.

Werkwijze

Tijdens de Klaar voor de start dag kun je je al inschrijven voor een certificeringsbijeenkomst. Je kunt je ook via www.jeugdzorgleert.nl inschrijven.  Het is de bedoeling dat je uiterlijk binnen 12 maanden na aanvang van je dienstverband gecertificeerd bent.

De certificeringsbijeenkomst vindt plaats samen met twee andere startende collega’s. Elke  deelnemer krijgt de gelegenheid om te laten zien of hij/zij benodigde competenties (zie bijlage) bezit voor het uitvoeren van een OTS  maatregel bij een gecertificeerde instelling. De jeugdzorgwerkers bevragen elkaar actief over de manier waarop zij de methodiek van de betreffende GI toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. De bijeenkomst wordt geleidt door 2 beoordelaars van DJGB en/of JbGld en/of EC William Schrikker.

Programma

De werkwijze  van de GI waar jij voor werkt zal tijdens jouw certificeringsgesprek de basis zijn van het gesprek.

In deze bijeenkomst laat je de volgende zaken zien. Let op: het gaat hier om een gesprek. Je hoeft vooraf niets op papier in te leveren.

 • Certificaat e-module Juridisch kader jeugdbescherming
 • Video-opname van een gesprek met cliënt. Je kiest 1 moment (van circa 10 minuten) uit deze opname om te laten zien en op te reflecteren.
 • Persoonlijk statement over je leerproces en wie jij bent als jeugdzorgwerker die OTS-maatregelen uitvoert: je kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelacties. Vul daarvoor o.a. het document ‘eigen oordeel certificeringsbijeenkomst’ in zodat je dit tijdens de bijeenkomst toe kan lichten. Vraag hiervoor ook anderen (mentor, gedragswetenschapper, collega) om jou hierover feedback te geven
 • Je geeft tijdens dit gesprek een (mondelinge)  presentatie van minimaal 2 zaken uit je caseload. Je vertelt kort:
  • hoe ben je de zaak gestart?
  • wat was je analyse?
  • hoe heb je het netwerk betrokken?
  • hoe was je aanpak gericht op het waarborgen van de veiligheid van het kind?
  • hoe hield je zicht op actuele risico’s?
  • wat waren spannende momenten in de begeleiding en hoe ging je daarmee om?
  • hoe ben je tot besluiten gekomen ?
  • hoe was de samenwerking in de keten?
  • hoe heb je de zaak afgesloten (indien mogelijk.

We verwachten dat je tijdens de bijeenkomst de andere deelnemers positief kritisch kunt bevragen over de manier waarop zij de methodiek van de betreffende GI in hun houding en handelen hebben verweven.

Omvang (voor starters tot mei 2018)

De certificeringsbijeenkomst duurt 3 uur. Iedere deelnemer heeft dus ca. 1 uur de tijd.

Beoordelaars

De bijeenkomst wordt geleidt door 2 beoordelaars die werkzaam zijn bij een gecertificeerde instelling.

Certificering

Deelnemers ontvangen bij voldoende beoordeling een certificaat. Bij onvoldoende beoordeling krijgt de deelnemer feedback van de beoordelaar. De deelnemer kan dan na verloop van tijd een nieuwe afspraak maken voor een certificeringsgesprek.

NB. het behalen van dit certificaat is vaak een voorwaarde voor het verlengen van het dienstverband.

Locatie:
De locatie voor deze bijeenkomst wordt bepaald later bepaald. Er wordt dan er wordt dan zoveel als mogelijk rekening gehouden met waar deelnemers vandaan komen.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Jeugdzorg Leert.


 • Data
  Locatie
  • Expertisecentrum William Schrikker
 • Data
  Locatie
  • Expertisecentrum William Schrikker
 • Data
  Locatie
  • Expertisecentrum William Schrikker
 • Data
  Locatie
  • Expertisecentrum William Schrikker