Terug naar het overzicht

Supervisie, (team)coaching en intervisie

  • Duur Maatwerk
  • Registerpunten supervisie (50 registerpunten)

Supervisie, intervisie en (team)coaching zijn drie vormen van leerbegeleiding die u als (jeugd)professional kunnen ondersteunen in uw ontwikkeling.

In aanvulling op de genoemde begeleidingsvormen is het mogelijk de DISC Persoonlijkheidsanalyse in te zetten.

Supervisie en intervisie dragen bij aan (her)registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ).  

Supervisie richt zich op het leren kennen van uzelf in de beroepssituatie. Uw eigen handelen en zelfreflectie staan centraal. U bepaalt zelf welke ervaringen en vragen u inbrengt. In een serie van minimaal tien bijeenkomsten krijgt u zicht op welke situaties u problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe u ermee om kunt gaan en welke alternatieven er zijn. Supervisie kan individueel of in groepjes van maximaal vier personen plaatsvinden.

Intervisie In een intervisiegroep leert u hoe u een beroep kunt doen op uw collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vragen en knelpunten in uw werk. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. De supervisoren/coaches begeleiden de groep bij deze intervisiemethodiek.

(Team)coaching Coaching richt zich uitdrukkelijk op wat u wilt bereiken in de uitvoering van het werk. Coaching is resultaatgerichter en meestal ook probleemgerichter dan supervisie. In een serie van vijf tot tien bijeenkomsten leert u op uw eigen manier in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Wij kunnen dit ook op teamniveau inzetten.

In aanvulling op de genoemde begeleidingsvormen is het mogelijk de DISC Persoonlijkheidsanalyse in te zetten. Dit kan voor en tijdens de uitvoering van de begeleiding. Via dit meetinstrument krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en eventueel dat van de andere medewerkers in uw team. De DISC rapportage bestaat uit een beschrijving van kenmerkende eigenschappen, sterk en zwak aanwezige competenties, motivatiebronnen, optimale werkomgeving, communicatiestijl, informatieverwerking en taakopvatting. De analyse geeft een beeld van hoe u effectiever kunt werken, aansluiten en samenwerken en communiceren met andere stijlen. Ook een ‘teamwiel’ is mogelijk: een overzicht van alle profielen binnen een team met zicht op krachten, valkuilen en groeigebieden. De DISC kan ook gebruikt worden bij werving en selectie en functioneringsgesprekken. Wij hebben een licentie voor het inzetten van de DISC.


Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl