Terug naar het overzicht

ITB Harde Kern Aanpak

  • Duur 2 dagen
  • Kosten €575,00
  • Registerpunten 23registerpunten (SKJ202094)

De Harde Kern Aanpak beschrijft een methodiek die gericht is op jongeren die regelmatig ernstige delicten plegen. Voor hen is een specifieke begeleidingsaanpak ontwikkeld gericht op het creëren van een nieuwe context waarbinnen de jongere erin slaagt om het delictgedrag te stoppen. In deze training worden jeugdzorgwerkers toegerust om deze begeleiding uit te voeren.

De training is geschikt voor jeugdzorgwerkers die ervaring hebben in het werk als jeugdreclasseerder en die geschoold zijn in de methode jeugdreclassering.

De Harde Kern Aanpak beschrijft een methodiek die gericht is op jongeren die regelmatig ernstige delicten plegen. Voor hen is een specifieke begeleidingsaanpak ontwikkeld gericht op het creëren van een nieuwe context waarbinnen de jongere erin slaagt om het delictgedrag te stoppen. In deze training worden jeugdzorgwerkers toegerust om deze begeleiding uit te voeren.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende werkvormen: interactieve presentaties, opdrachten in subgroepen, individuele opdrachten, praktijksimulaties, huiswerkopdrachten. De deelnemers krijgen daarbij een actieve rol en er wordt aangesloten bij hun praktijk, leervragen, dilemma’s en knelpunten. Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling. De trainer geeft uitgebreide en gerichte feedback bij de huiswerkopdracht en de reflectieverslagen.

Leerdoelen

Na afloop van deze module hebben deelnemers:

  • inzicht in de Harde Kern aanpak
  • handvatten om de methodische uitgangspunten uit de Harde Kern methodiek toe te passen in de praktijk
  • gereflecteerd op hun leerrendement en hun leerpunten

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Jeugdzorg Leert.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.