Terug naar het overzicht

Aanscherping meldcode en afwegingskader

 • Duur 1 dagdeel
 • Registerpunten geen

Tijdens deze training krijg je uitleg over het afwegisngskader van de meldcode

Inhoud
De onderwerpen die aan bod komen:

 • waarom een afwegingskader?
 • de verandering van stap 4 en 5
 • het afwegingskader
 • structurele en/of acute onveiligheid
 • ‘disclousure’
 • wegen van veiligheid en risico’s en beslissen
 • de rol van Veilig Thuis
 • waar moet goede hulpverlening aan voldoen
 • het belang van het kind

Leerdoelen
Na het volgen van de training heeft/kan de deelnemer:

 • kennis van het afwegingskader
 • kennis van stap 4 en 5
 • het afwegingskader hanteren
 • kennis van de vijf afwegingen
 • heeft kennis van wat structurele en/of acute onveiligheid is en kan deze duiden
 • heeft kennis van ‘disclousure’ en kan hier een afweging in maken
 • voldoende kennis van het wegen van veiligheid en risico’s en kan advies geven over de beslissing
 • kennis van de rol van Veilig Thuis en kennis over de samenwerking bij het nemen van de beslissing in stap 5
 • kennis over waar goede hulpverlening aan moet voldoen
 • kennis over hoe het belang van het kind in te zetten


De training bestaat uit theoretische onderdelen die worden afgewisseld met
praktijkgerichte oefeningen. De trainer zal zorg dragen voor voldoende veiligheid
en vertrouwen, zodat de deelnemers worden gestimuleerd om daadwerkelijk te
experimenteren met de aangereikte werkvormen, en het leereffect maximaal
gegarandeerd wordt.
Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers lesmateriaal in de vorm van
een ‘reader’, met daarin de theoretische onderdelen van de training.

Trainer
De training wordt gegeven door een ervaren trainer van LVAK.


Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl