Terug naar het overzicht

Complexe Scheidingen

 • Duur 4 dagdelen (2 dagen)
 • Kosten €700,00
 • Registerpunten 22,5 (SKJ197562) / 13 (NIP/NVO PE256070)

Deze training heeft tot doel om jeugdzorgwerkers meer en betere handvatten te geven over hoe om te gaan met deze problematiek. In de training wordt voortgeborduurd op de landelijke handreiking die voor jeugdzorgwerkers is geschreven, op de landelijke richtlijn ‘scheiding en problemen van jeugdigen’, op de methodiek zoals die door Jeugdzorg Nederland is vastgesteld. 
Speerpunt van de training is het oefenen van praktische (gespreks)vaardigheden. Deelnemers leren over de drie hoofdfasen van conflict-escalatie. Ze leren de juiste technieken bij de verschillende fasen te gebruiken die de-escaleren tot doel hebben. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor psycho-educatie en voor het juridische kader.

Deze training heeft tot doel om jeugdzorgwerkers meer en betere handvatten te geven over hoe om te gaan met deze problematiek. In de training wordt voortgeborduurd op de landelijke handreiking die voor jeugdzorgwerkers is geschreven, op de landelijke richtlijn ‘scheiding en problemen van jeugdigen’, op de methodiek zoals die door Jeugdzorg Nederland is vastgesteld. 
Speerpunt van de training is het oefenen van praktische (gespreks)vaardigheden. Deelnemers leren over de drie hoofdfasen van conflict-escalatie. Ze leren de juiste technieken bij de verschillende fasen te gebruiken die de-escaleren tot doel hebben. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor psycho-educatie en voor het juridische kader.

Doelgroep

Medewerkers jeugdbescherming en aanverwante sectoren

Docenten

Moniek Poels, Melissa Meijer of Monique Veldhuis en een jurist (Annemarie Meijers, Niek Kasteel of Inge Schepens) 

Werkwijze

Na afloop van de training weet u hoe u een inschatting kunt maken van de ernst van het conflict tussen de ouders en kunt u uw eigen handelen daarop afstemmen. Kennis van de juridische aspecten van een complexe scheiding en van psycho-educatie als in te zetten middel helpen u daarbij. U weet wat een complexe scheiding voor kinderen betekent en hoe ouders schade voor hun kinderen kunnen beperken. U heeft met behulp van een acteur geoefend in gespreksvoering en beschikt over tools die u hierbij kunt inzetten. Ook heeft u literatuur die u als naslagwerk kunt gebruiken. Na de training krijgt u een praktijkopdracht mee. Hierdoor leert u opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen (transfer). Wanneer u deze na uiterlijk 4 weken hebt ingeleverd bij de trainer en 100% hebt deelgenomen ontvangt u een deelnamecertificaat.

Leerdoelen

 1. Na de training kunnen de jeugdzorgwerker de 3 belangrijkste fasen van een conflict benoemen en  zij weten welke methodieken en interventies werkzaam zijn in welke fase.
 2. Jeugdzorgwerker zijn in staat om bij ouders te herkennen in welke fase van de strijd zij zich bevinden en weten dan welke technieken en interventies het beste aangewend kunnen worden.
 3. Jeugdzorgwerkers hebben na de training kennis van de consequenties van echtscheidingsproblematiek bij kinderen en bij ouders.
 4. Jeugdzorgwerker kunnen met ouders en kinderen deze consequenties bespreken en kunnen daarbij gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen.
 5. Na de training kennen de jeugdzorgwerker de belangrijkste juridische onderdelen, zoals ouderschap, gezag, recht op omgang en de aanvullende middelen die een gezinsvoogd bij een ondertoezichtstelling kan gebruiken.
 6. Jeugdzorgwerkers kunnen risico’s ten aanzien van veiligheid taxeren en een veiligheidsplan opstellen.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Jeugdzorg Leert.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.


 • Data
  Locatie
  • Johanneskerk, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht
  • Johanneskerk, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht
 • Data
  Locatie
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld