Terug naar het overzicht

Begeleiden Leerprocessen

  • Duur 2 dagdelen (1 dag)
  • Kosten €300,00
  • Registerpunten 11

De training Begeleiden Leerprocessen is een training van één dag en is bedoeld voor begeleiders zoals bijvoorbeeld mentoren en stagebegeleiders. De focus ligt op het bijbrengen van de noodzakelijke praktische kennis betreffende didactiek en het aanleren van didactische vaardigheden. Daarnaast heeft de training een belangrijke rol in het bewustmaken van de rol die de begeleider inneemt. 

Je zult je gaan verdiepen in verschillende stijlen van leiderschap en vervolgens focussen op jouw coachende houding en vaardigheden. Gedurende de gehele dag wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw persoonlijke leervragen. Dit kan, wanneer je hierin zelf een open en lerende houding aanneemt.

Doelgroep

Mentoren en stagebegeleiders

Docenten

Susan Nijenhuis en/of Arjen Brugman en/of Wendy Janssen

Leerdoelen

1. De deelnemer leert zijn begeleiding aan te passen op de voorkeursleerstijl van degene die hij begeleidt (coachee), dit doet hij op basis van kennis en inzicht in de vier leerstijlen van KOLB.

2. De deelnemer wordt zich bewust van zijn eigen leerstijl en kent de consequenties hiervan bij het begeleiden van de ander.

3. De deelnemer leert gepaste en gerichte feedback aan de coachee te geven.

4. De deelnemer leert verschillende coachingsvaardigheden toe te passen en daarbij aan te sluiten op de leertstijl van de coachee.

5. De deelnemer leert te manoeuvreren in de dubbelrol van het geven van advies aan de leidinggevende en het opbouwen van een vertrouwensband met de coachee;

6. De deelnemer ontwikkelt een visie op zijn rol als coach (waar laat ik los, omgaan met afstand/nabijheid, omgaan met verschillende belangen, enz.)

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.