Terug naar het overzicht

Uitvoeren voogdijmaatregel (voor medewerkers DJGB en GLD)

 • Duur 2 dagen
 • Kosten €450,00
 • Registerpunten 20.50 punten (SKJ200015)

De Methode Voogdij is gericht op het vinden en opbouwen van een stabiele, duurzame opvoedingssituatie, die zo gewoon mogelijk is als nieuw perspectief voor het kind.

De voogdijmaatregel is in beginsel een tijdelijke maatregel. Daar waar mogelijk, wordt de voogdij overgedragen aan een natuurlijk persoon, bij voorkeur uit het netwerk. Binnen de training leert de jeugdzorgwerker zijn begeleiding hier vanuit de zes leefdomeinen op te richten. 

Doelgroep

Jeugdzorgwerkers, die uitvoering geven aan de maatregel voogdij.

Werkwijze

Tijdens de training wordt allereerst de Methode Voogdij (2015) toegelicht. Er is aandacht voor de verschillende perspectieven van waaruit de jeugdzorgwerker uitvoering geeft aan de maatregel voogdij. Tijdens de training is er veel ruimte voor reflectie en uitwisseling tussen de deelnemers, toegespitst op de rol en de verantwoordelijkheden van de jeugdzorgwerker die uitvoering geeft aan een Voogdij-maatregel. Er is ruimte voor deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen.

Leerdoelen

Leerdoelen dag 1

De jeugdzorgwerker:

 • kent de visie waarop de Methode Voogdij is gebaseerd;
 • heeft zicht op de wettelijke grondslag en andere juridische aspecten van voogdijzaken;
 • is zich bewust van de verschillen tussen een OTS en voogdij;
 • heeft zicht op de belangrijkste aandachtpunten die de Methode Voogdij geeft voor het werken met verschillende domeinen;
 • weet op welke wijze het Plan van Aanpak Voogdij wordt geschreven;
 • is zich voor elk domein bewust van verschillen en overeenkomsten tussen de eigen werkwijze en de Methode Voogdij. 

Leerdoelen dag 2

De jeugdzorgwerker:

 • weet wat een perspectiefbijeenkomst is, hoe deze voor te bereiden en hoe een goed verloop van de bijeenkomst te bevorderen;
 • kan rekening houden met do’s en dont’s t.a.v. de perspectiefbijeenkomst;
 • kan reflecteren op de rol als voogdijwerker in het contact met de ouders en zijn zich bewust van dilemma’s en (persoonlijke) keuzes;
 • kan reflecteren op de rol als voogdijwerker in het contact met de jeugdige en is zich bewust van dilemma’s en (persoonlijke) keuzes;
 • heeft geleerd veiligheid tot structureel agendapunt te maken in gesprekken met kinderen, (pleeg)ouders en instellingen;
 • is zich bewust van mogelijkheden van gezagsoverdracht aan de burgervoogd.

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl