Terug naar het overzicht

Interculturele communicatie in de praktijk en interculturele sensitiviteit (2 dagdelen)

 • Duur 2 dagdelen (1 dag)
 • Kosten €300,00
 • Registerpunten 6

In deze training gaan we in op het slechten van de barrières die we ervaren in de communicatie met de 'vreemde ander’. Behalve vaardigheden in de communicatie, is het ontwikkelen van interculturele sensitiviteit daarbij een voorwaarde: je leert je bewust te zijn van je eigen vanzelfsprekendheden en daar bewust mee om te gaan als je kijkt naar een andere cultuur.

Medewerkers in de jeugdzorg en/of aanverwante sectoren

Docent

Zuleyha Sahin

Werkwijze

Vertrekpunt van ons trainingsaanbod is de ervaring van veel jeugdzorgwerkers dat het moeilijk is om de multiculturele doelgroep te bereiken. We geven praktische handreikingen: hoe ga je het beste om met een patiënt, cliënt, collega of ouder met een willekeurige andere culturele achtergrond en waar moet je op letten? Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van oefeningen en worden er werkinstrumenten ingezet.

De volgende thema's/vraagstukken worden behandeld:

 • Wat is cultuur?
 • cultuurverschillen en -overeenkomsten;
 • intercultureel communicatieproces;
 • non-verbale communicatie in een cultureel perspectief;
 • maatschappelijke, culturele en religieuze invloeden op communicatie en gedrag;
 • vaardigheden & interculturele sensitiviteit in de praktijk;
 • praktische handreikingen.

Om de training zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkcontext van de deelnemers, worden eigen praktijkervaringen meegenomen in de besprekingen.

Leerdoelen

De jeugdzorgwerker:

 • is zich bewust van zijn eigen culturele bagage en de invloed hiervan op de communicatie en samenwerkingsrelatie met de 'vreemde ander'
 • is in staat om zijn hulp af te stemmen op mensen uit individuele en collectieve systemen;
 • is zich bewust van de impact van de migratiegeschiedenis op gezinshierarchie en verschillende beslissingsvormen in collectieve systemen;
 • kan de problemen die onstaan door het opvoeden en opgroeien tussen twee culturen vertalen naar hulpverlening en begeleidingskansen;
 • leert gebruik te maken van verschillende cultuursensitieve instrumenten zoals het genogram, het cultureel gezinsinterview en contextuele vraagstelling.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.