Terug naar het overzicht

Training begeleiding schoolverzuim binnen gedwongen kader

 • Duur 1 dag
 • Kosten €255,00
 • Registerpunten in aanvraag

In deze training maak je kennis met de aanpak van schoolverzuim en kun je de methodische uitgangspunten toepassen in zaken waarin sprake is van overtreding van de leerplichtwet.

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties, opdrachten in subgroepen, individuele opdrachten, praktijksimulatie en huiswerkopdrachten. De jeugdzorgwerkers krijgen daarbij een actieve rol en er wordt aangesloten bij hun praktijk, leervragen, dilemma’s en knelpunten.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • beschermende (en risico-) factoren bij schoolverzuim;
 • empowerment van betrokkenen;
 • kennis over leerplicht;
 • overleg in de schoolverzuimketen;
 • de rol van jeugdreclassering in de schoolverzuimketen;
 • borging van het leerproces.

Doelgroep

Jeugdzorgwerkers die in het kader van jeugdreclassering deze maatregel uitvoeren.

Leerdoelen:

De jeugdzorgwerker:

 • heeft kennis van en inzicht in de aanpak van schoolverzuim door jeugdreclassering;
 • kan de methodische uitgangspunten toepassen in zaken waarin sprake is van overtreding van de leerplichtwet;
 • is zich bewust van het leerrendement en (nieuwe) leerpunten.

Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt jezelf wel op de wachtrij plaatsen. We informeren je dan zodra er nieuwe data gepland zijn.
Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl