Terug naar het overzicht

HouVast

 • Duur 5 dagen
 • Registerpunten 57.50

In deze training wordt je opgeleid voor het uitvoeren van de interventie HouVast. Hierin bied je duurzame en blijvende ondersteuning voor ouders met een licht verstandelijke beperking, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

Waar gaat de training over?

HouVast is ontwikkeld voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking en stelt hen in staat om kinderen, met hulp, veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.
Aan de orde komen de onderwerpen:

 • Licht verstandelijk beperkt en ouderschap
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • “Goed genoeg” opvoedsituatie
 • Systeemgericht & systeemversterkend werken
 • Samenwerkingsrelatie en het vergroten van opvoedvaardigheden
 • Planmatig werken en successen vieren

Voor wie is deze training bedoeld?

Ambulante gezinsbegeleiders, begeleiders in ouder-kindgroepen.

Wat kun je na afloop van deze training?

Na afloop van deze training:

 • ken je kennen de doelen en strategieën: Eigen Hand, Hand In Hand en Handje Helpen
 • heb je handvatten om het netwerk rondom een gezin in kaart te brengen en te betrekken bij de ondersteuning van het gezin
 • weet je hoe je in kaart brengt wat een 'goed genoeg' opvoedings-/gezinssituatie is
 • kun je een HouVast plan opstellen
 • heb je, aan de hand van eigen casuïstiek,  geoefend met de centrale thema's van HouVast.

Wat is handig om vooraf te weten?

Meer informatie over de interventie HouVast vind je op: www.HouVast.nu

De training wordt afgesloten met een certificering aan de hand van een portfolio met praktijkopdrachten en een individuele presentatie.

Voorwaarde voor het ontvangen van het certificaat HouVast is 100% aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten en een voldoende beoordeling van het portfolio.


Inschrijven

Op dit moment zijn er nog geen programma's waarvoor je je kunt inschrijven.
Heb je andere vragen over dit programma? Stel deze via info@jeugdzorgleert.nl