Terug naar het overzicht

Jeugdbescherming, juridisch- en methodische scholing

 • Duur 4 dagen
 • Kosten €1.200,00
 • Registerpunten 50

Na de training Jeugdbescherming (4 dagen) begrijpt de jeugdbeschermer dat alle dagelijkse gebeurtenissen plaats vinden binnen een juridische werkelijkheid. Hij kent daarbij zijn taken, plichten en bevoegdheden en weet deze uit te dragen.

De jeugdbeschermer leert vanuit de juridische context methodisch en planmatig te werken (werken met de vier vensters, de feiten, de weging, de acties enz.) .

In de scholing komen de volgende thema's expliciet aan de orde: oplossingsgericht werken, veiligheid/risicomanagement, LVB, scheiding en omgang, psychatrie (ouder-kind), multicultureel vakmanschap en wordt geoefend met inzet van een acteur.

Voorbereiding: vooraf volgt de deelnemer de E-module Juridisch kader Jeugdbescherming anno 2015 en maakt de toets. Het behaalde certificaat wordt ingeleverd bij de trainer van dagdeel 3.

Doelgroep:

Professionals, werkzaam in de jeugdzorg (dwang). Uitgangspunt is dat de basis van het werk bekend is. De jeugdzorgwerker heeft in zijn praktijk wat voorbeelden gezien en dit geeft de mogelijkheid zijn kennis nu verder uit te breiden.

Docenten:

Meriam Bourne of Liesbeth Lanting (Methodische trainers)

Niek Kasteel of Inge Schepens (Juristen)

Werkwijze:

Het betreft een 4-daagse training. Dag 1 is geheel methodisch. Op dag 2,3 en 4 wordt 's ochtends juridische scholing (het wat) geboden door de juristen. Tijdens de middagdelen wordt dit vertaald naar methodisch handelen (het hoe) door methodische trainers

In de Juridische Scholing gaat het om een verdieping en verbreding van het juridische kader.
Het hoofddoel is dat de jeugdbeschermer begrijpt dat alle dagelijkse gebeurtenissen plaats vinden binnen een juridische werkelijkheid. Hij kent daarbij zijn taken, plichten en bevoegdheden en weet deze uit te dragen in zijn dagelijkse werkpraktijk.

Bij de juridische scholing is er uiteraard sprake van kennisoverdracht, maar veel meer nog wordt de deelnemers geleerd alert te worden op juridische aspecten/risico's in de uitvoering van de jeugdbescherming. Het is onmogelijk alle kennis paraat te hebben. Het is wel mogelijk te weten wanneer je moet zorgen voor extra kennis, juridische ondersteuning, brede besluitvorming, enz. Dit wordt gedaan aan de hand van interactieve werkvormen.

Aan het eind van de Methodische Scholing heeft de jeugdbeschermer geleerd planmatig en methodisch te werken (werken met de vier vensters, de feiten, de weging, de acties enz.). In de scholing komen de volgende thema's expliciet aan de orde: oplossingsgericht werken, eigen kracht, multicultureel vakmanschap, veiligheid/risicomanagement, LVB, scheiding en omgang, psychatrie (ouder-kind).

Het is een afwisselend programma. Er wordt gewerkt met literatuurstudie vooraf, eigen casuïstiek, (verwerkings)opdrachten die worden opgenomen in een portfolio, diverse werkvormen en er wordt een acteur ingezet.

Leerdoelen:

De jeugdzorgwerker na afloop van de training:

 • benoemt in eigen woorden hoe het juridische kader waarbinnen hij werkt eruit ziet en wat dit voor zijn werk betekent.
 • benoemt in eigen woorden wat de verschillende vormen van gezag inhouden; ouderlijk gezag, het gezag van een gezinsvoogd en het gezag van een voogd;
 • benoemt in eigen woorden wat de grond, het doel en de duur van de OTS is;
 • benoemt in eigen woorden hoe het geheel van zijn werk eruit ziet en verwijst daarbij naar de
 • beschrijving van de werkprocessen;
 • benoemt in eigen woorden verschillende in te zetten instrumenten en middelen, voorbeelden hiervan zijn: 
  • schriftelijke aanwijzing en de bekrachtiging daarvan; verzoek vaststelling en wijziging omgangsregeling (hierbij is expliciet aandacht voor het methodisch werken bij complexe echtscheidingen);verzoek vaststelling zorgregeling;
  • uithuisplaatsing; vervangende toestemming medische behandeling; vervangende toestemming
  • aanvraag paspoort;
  • geschillenregeling;
 • heeft de vaardigheden aangeleerd om een netwerkberaad/plan van aanpak op te stellen in samenspraak met gezin/netwerk;
 • benoemt in eigen woorden de betekenis van het procesrecht;
 • benoemt in eigen woorden de inhoud van het privacyreglement en begrijpt en wat dit concreet voor zijn werk betekent;
 • benoemt en herkent de werkprocessen JB;
 • benoemt in eigen woorden het vierstappen model van de Delta-methode;
 • benoemt in eigen woorden wat de begrippen positioneren en engageren betekenen en kan hier een concreet voorbeeld bij noemen en heeft dit geoefend met een acteur;
 • heeft geleerd ontwikkelingsbedreigingen te vertalen naar concrete doelen voor het kind; benoemt en beschrijft in eigen woorden wat het betekent om ‘het kind centraal’ te zetten;
 • benoemt en beschrijft in eigen woorden wat ‘veiligheid’ binnen de Delta-methodiek betekent en heeft geleerd eigen kracht van het gezin/netwerk hiervoor in te zetten;
 • heeft geleerd planmatig te werken.

Programma's

Hieronder ziet u de programma's waarvoor u zich kunt aanmelden.

Vragen?

Neem contact op met Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland.

Op de wachtrij plaatsen?

U kunt zich op de wachtrij plaatsen zodat u bij een volgende startdatum direct geinformeerd en/of aangemeld kunt worden. Klik hier voor het wachtrij aanmeldformulier.


 • Data
  Locatie
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld
  • Parkstaete Zalencentrum, Parkstraat 3, 6881 JA Velp Gld