Over Jeugdzorg leert

Onder de naam Jeugdzorg Leert heeft een aantal gecertificeerde instellingen in de jeugdzorg de handen ineen geslagen om activiteiten in het kader van leren en ontwikkelen te bundelen en samen verder te ontwikkelen. Deze website is hiervan het eerste resultaat.

Visie
Door samen te werken willen we mensen die werken met jeugdigen toegang geven tot een gevarieerd en kwalitatief hoog opleidingsaanbod.

Missie
•    regie nemen (en houden) op de inhoud van het opleidingsaanbod, waardoor een betere aansluiting is bij de behoefte van de medewerkers op de werkvloer;
•    goedkoper en efficiënter organiseren van opleidingen ( door bijv. niet meer de wielen opnieuw uitvinden of trainen van te kleine groepen);
•    tijdig en pro-actief inspelen op in- en externe (methodiek)ontwikkelingen waardoor de organisatie kwalitatief up tot date is en een aantrekkelijke samenwerkingspartner blijft voor gemeenten;
•    gezamenlijk vorm geven aan kwaliteitszorg door bijvoorbeeld effectmeting (in samenwerking met lectoraten/universiteiten);
•    erkenning geven aan het vak van de jeugdzorgwerker binnen de gecertificeerde instelling;
•    uitwisselbaarheid (mobiliteit) van medewerkers van gecertificeerde instellingen bevorderen.

We willen jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren via de website toegang geven tot relevante opleidingsmodules.

Door het opleidingsaanbod te bundelen hebben de jeugdzorgwerkers meer keuze. Bovendien ontstaat door de samenwerking de mogelijkheid dat een training wordt aangeboden op meerdere tijdstippen en op verschillende locaties. Hierdoor raken de lesgroepen beter gevuld en kunnen we voor alle gecertificeerde instellingen een flinke besparing realiseren op de opleidingskosten.

De kosten die de organiserende bureaus voor de opleidingen in rekening brengen zijn berekend op basis van de kostprijs (docent-uren, locaties, administratieve ondersteuning).

We willen andere gecertificeerde instellingen hierbij van harte uitnodigen om hun opleidingsaanbod op deze website te delen met ons en met elkaar. Neem hiervoor contact met ons op via info@jeugdzorgleert.nl