Veel gestelde vragen

 • Hoe gaat Jeugdzorg Leert om met mijn persoonlijke informatie?

  Iedere jeugdzorgwerker kan gebruik maken van het aanbod van Jeugdzorg Leert. Daarvoor vragen we je wel om een account te maken op deze website. We vragen om een aantal persoonsgegevens in te voeren. We gaan naturrlijk heel zorgvuldig om met deze informatie en willen je privacy zo goed mogelijk beschermen. Lees hier hoe we dat doen.

 • Hoe kan ik me aanmelden voor een opleiding?

  Als je wilt aanmelden voor een opleiding, zorg dan eerst dat je hiervoor toestemming hebt van je leidinggevende. Als je een opleiding volgt bij een andere instelling, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht. Je leidinggevende moet daarmee akkoord zijn.

  Bij de opleidingsinformatie staat een knop "klik hier om aan te melden". Hiermee stuur je een mail naar de organiserende instelling. Je ontvangt daarna een bevestiging van de aanmelding.

  Ongeveer 2 à 3 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je de definitieve uitnodiging met daarin informatie over de locatie, tijden en het programma. Je ontvangt dan ook de factuur.

 • Hoe kan ik mijn behaalde studiepunten in het SKJ registreren?

  Via http://front.pe-online.org/ kun je certificaten en bewijzen van deelname uploaden in jouw SKJ dossier. De punten die op het certificaat of het deelnamebewijs vermeld staan, worden dan automatisch bijgeschreven.

 • Ik heb een klacht over een opleiding van Expertisecentrum William Schrikker. Wat kan ik doen?

  Klachtenreglement Expertisecentrum William Schrikker

  Het Expertisecentrum William Schrikker (hierna ECWS) zet zich in om  je met trainingen en projecten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan voorkomen dat je toch niet tevreden bent over hoe een training of project wordt uitgevoerd. Voor deze gevallen heeft ECWS een klachtenreglement dat je hieronder kunt lezen.

  Klachten proberen we op te lossen
  Wat kun je doen als je niet tevreden bent over een training of de wijze waarop een project wordt uitgevoerd?

  • Spreek de trainer/projectleider er tijdens de uitvoering op aan. Wanneer jouw klacht terecht is, dan zet de trainer/projectleider zich in om de verbeterpunten mee te nemen in de verdere uitvoering.
    
  • Geef je klachten aan op het (digitale) evaluatieformulier dat je na afloop van de training toegestuurd krijgt.
    
  • Geef je klacht per mail (opleidingen@wsg.nu) of telefonisch aan je contactpersoon door aan ECWS. Beschrijf zo concreet mogelijk wat er in jouw ogen verkeerd is gegaan en afwijkt van wat is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
   Dit moet uiterlijk 14 dagen na afronding van de betreffende training of project.
   Binnen 5 werkdagen laten we je weten dat je klacht is ontvangen. We proberen dan zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het probleem en de klacht binnen 3 weken behandelen. Wanneer er meer tijd nodig is, zal ECWS dit met je overleggen en uitleggen. We maken dan afspraken over de termijn waarbinnen een oplossing geboden kan worden.

  Als we op deze manier je klacht toch niet kunnen oplossen, dan vragen we ‘De jeugdzorgmediators’ (https://www.dejeugdzorgmediators.nl/) om te bemiddelen. Zij gaan met beide partijen in gesprek en kijken of er toch een oplossing mogelijk is, waar alle partijen tevreden mee zijn. Komen we er dan ook niet uit, dan doen zij een uitspraak over hoe de klacht moet worden opgelost.
  Deze uitspraak is bindend.

  Een aanvraag bij ‘De jeugdzorgmediators’ om te bemiddelen bij je klacht wordt binnen 30 dagen opgepakt.
  Wanneer ‘De jeugdzorgmediators’ wil afwijken van de termijn van 30 dagen, dan licht zij dit schriftelijk toe en geeft tegelijkertijd aan binnen welke termijn het gesprek met beide partijen kan plaatsvinden.

  Wat verder nog belangrijk is om te weten:

  • als je de klacht intrekt, zal ‘De jeugdzorgmediators’ de behandeling van de klacht niet voortzetten.
  • als je niet meewerkt aan het bemiddelingsgesprek  van ‘De jeugdzorgmediators’, wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
  • uitspraken van ‘De jeugdzorgmediators’ zijn bindend.
  • 'De jeugdzorgmediators’ heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen.
  • jouw klacht en de manier waarop deze is afgehandeld worden 2 jaar na de uitspraak bewaard. ECWS gebruikt de klachten om de dienstverlening te verbeteren.

   

 • Ik heb me ingeschreven voor een opleiding, maar ik kan toch niet deelnemen.

  Als je bent ingeschreven voor een opleiding, maar je bent toch verhinderd om deel te nemen, dan kun je tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren.

  Zeg je af binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding, dan kan de organiserende instelling de kosten alsnog in rekening brengen. Je kunt altijd een collega in jouw plaats laten deelnemen. Dit overleg je natuurlijk altijd eerst met je leidinggevende (en de leidinggevende van je collega).

 • Ik kan de webinars niet bekijken in de werkomgeving van mijn organisatie.

  Soms zijn er beperkingen in de ICT-omgeving van een instelling, die het volgen van een webinar belemmeren.
  Het is dan handiger om het webinar buiten de beveiligde omgeving van je organisatie te bekijken.

  Met de onderstaande handelingen lukt dat:

  Open een Internet-browser op je computer.
  Ga naar de website: www.jeugdzorgleertonline.nl
  Log in met je persoonlijke inlogcode, bekijk het webinar en log weer uit.

 • Ik wil het opleidingsaanbod van mijn gecertificeerde jeugdzorginstelling ook op deze website vermelden.

  We willen andere gecertificeerde jeugdzorginstellingen graag uitnodigen om hun opleidingsaanbod voor jeugdbescherming en jeugdrecalssering ook op deze website te delen!

  Neem hiervoor contact op met Petra Stienstra (Expertisecentrum William Schrikker).

  E-mail: opleidingen@wsg.nu

 • Waar kan ik de webinars volgen?

  Om een webinar te volgen ga je naar de website: www.jeugdzorgleertonline.nl

  Daar kun je inloggen met je e-mailadres en het wachtwoord waarmee je toegang hebt tot het pakket Jeugdzorg van de Hema-academie.

 • Waar kan ik een account aanvragen voor het pakket e-modules en webinars?

  Het kan zijn dat jouw organisatie dit pakket al voor alle medewerkers heeft aangeschaft. Vraag dat goed na.

  Je kunt je ook als privépersoon aanmelden voor dit e-learning pakket. Stuur een mail om het aan te vragen.

  Een inlogcode kost € 75 per persoon en geeft een jaar lang toegang tot alle e-modules en webinars in het pakket.

 • Waarom moet ik een account aanmaken?

  Als je een account aanmaakt op deze website, dan kan het aanbod van opleidingen voor jou op maat worden gemaakt. Een deel van het opleidingsaanbod is slechts toegankelijk voor de eigen medewerkers van de organiserende instelling.

  Door in te loggen op deze website ben je herkenbaar en is dit opleidingsoverzicht - indien van toepassing - ook voor jou beschikbaar.