Ons trainingsaanbod

Bekijk het hele aanbod

Alles wat je wilt weten van de jeugdzorgwerker bij Partners voor Jeugd

Hoe ziet een dag eruit van een jeugdbeschermer, een jeugdreclasseerder of een pleegzorgwerker? Wat is nu precies de taak van de jeugdzorgwerker en hoe ervaren zij dit? 

E-modules of webinars

Via deze website geven we jeugdzorgwerkers en medewerkers uit aanverwante sectoren toegang geven tot een groot opleidingsaanbod. Naast het reguliere opleidingsaanbod bieden we jeugdzorgwerkers via www.jeugdzorgleertonline.nl ook toegang tot e-modules of webinars. Wanneer u hier gebruik van wenst te maken dan kunt u hiervoor een inlogcode aanvragen via info@jeugdzorgleert.nl

Ambassadeursdag seksualiteit en intimiteit 2019

Jaarlijkse ambassadeursdag Seksualiteit en Intimiteit.

Basistraining Veilig werken en omgaan met agressie (Partners voor Jeugd)

Deze training gaat niet alleen in op soorten en vormen van agressie, maar focust vooral op je eigen reactie in een agressieve situatie. Agressie en geweld hebben vaak een zodanige impact op mensen dat ze van schrik, paniek of boosheid vaak niet de juiste dingen doen of zeggen.

Begeleiden Leerprocessen

Leiderschap is er in verschillende stijlen. Welke stijl en begeleiding past het beste bij jou en bij degene die jij begeleidt? Als deelnemer aan dit programma leer je jouw begeleiding aan te passen op de voorkeursleerstijl van degene die jij begeleidt (coachee). Dit doe je op basis van kennis en inzicht in de vier leerstijlen van KOLB. Jij ontwikkelt een visie op jouw rol als coach.

Beroepsethiek

Met de beroepsregistratie, de beroepscode en het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers komt de professionele autonomie van de jeugdhulpverlener in een nieuw daglicht te staan.
In deze training onderzoeken we de betekenis van deze professionele autonomie, de kansen die het biedt en de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt.
 

Beschermjassen

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk.

Bijeenkomst voor mentoren WSJB&JR en DJGB

Expertisecentrum William Schrikker organiseert een bijeenkomst voor mentoren

Centrale intervisiegroep (voor startende jeugdzorgwerkers JBGld)

Altijd al willen leren met en van elkaar? De complexiteit van zowel jouw werk áls het werkveld vragen van een jeugdzorgwerker dat je competenties ontwikkelt op vele verschillende gebieden (zie competentieprofiel jeugdzorgwerker). De intervisiegroep is bedoeld om tot leren en reflectie te komen met medevakgenoten die startend zijn binnen de GI en wil een brug slaan tussen leren op deskundigheid en attitude.

Certificering Jeugdbescherming (WS JBJR en DJGB) gestart tussen mei en 1 oktober 2018

Certificering nieuwe jeugdzorgwerkers
gestart tussen 1 mei en 1 oktober 2018


Een belangrijk bericht over certificeren
Als je tussen 1 mei en 1 oktober bent gestart, verandert voor jou de certificering. Misschien denk je  ‘Ai, ik heb me net ingeschreven voor een certificeringsgesprek met twee collega’s op een locatie bij ons in de buurt!’. Dat kan even lastig zijn, inderdaad. Laat het ons uitleggen.
Het leertraject voor nieuwe jeugdzorgwerkers is vanaf oktober 2018 flink veranderd. Eén van de veranderingen is de certificering. We vinden dit een betere manier van certificeren. We willen daarom collega’s die zijn gestart vanaf mei 2018, ook op deze manier certificeren.

Certificering voor de groepen tussen 1 mei en 1 oktober 2018
Is het meer werk? Nee, dat valt wel mee. Het grote verschil is dat de nieuwe manier van certificeren uit twee onderdelen bestaat.  (1) Een portfolio met praktijkstukken én (2) een certificeringsbijeenkomst van een dag met ongeveer 12 tot 16 collega’s. Dus geen gesprek in een kleine groep met drie collega’s, maar een bijeenkomst van een dag met meer collega’s tegelijk én een feestelijke afsluiting.

Het portfolio bestaat uit werkdocumenten
Je laat in het portfolio zien dat je werkt volgens de methode en binnen het juridisch kader van de GI. In het portfolio verzamel je documenten die je al in de praktijk hebt gemaakt. Op de twee feedbackrondes na (zie punt 8 en 9), heb je er geen extra werk aan. Het portfolio lever je op papier in en mail je uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst naar opleidingen@wsg.nu

 1. Een Plan van aanpak/Gezinsplan
 2. Een Verzoek verlenging OTS
 3. Een voorbeeld van ‘3 Huizen’
 4. Een Contactjournaal of gespreksverslag
 5. Een ingevuld CB-format
 6. Een veiligheidslijst met conclusie
 7. Een voorbeeld van hoe je met het netwerk afspraken hebt gemaakt over veiligheid
 8. Feedback van een collega over je optreden ter zitting (je krijgt een formulier)
 9. Feedback van jouw mentor en/of collega (ook hiervoor krijg je een formulier)
 10. Certificaten van de verplichte e-modules en trainingen (te uploaden via jeugdzorgleertonline.nl)

De certificeringsbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst geef je een presentatie van ongeveer 10 minuten. Daarna is er een vragenronde over je presentatie. In de presentatie laat je het volgende zien:

 • Een videofragment (5 à 7 minuten) waarin je laat zien hoe je oplossingsgericht in gesprek bent met ouders en kinderen. Je vertelt aan de hand van dit fragment hoe je regie neemt als het gaat over de veiligheid van het kind.

De beoordeling
De certificering is een beoordeling van je portfolio én de presentatie. Als beide onderdelen goed zijn, ben je gecertificeerd. Is de beoordeling van één of beide onderdelen nog niet voldoende, dan krijg je de gelegenheid om aanvullende documenten of verslagen in te leveren voor een 2e certificeringsbijeenkomst. Uiteraard krijg je heldere feedback, zodat je weet hoe je het de tweede keer wel kunt halen.

Schrijf je meteen in voor een certificeringsbijeenkomst
Als je je nog niet had ingeschreven voor een gesprek, dan komt dat goed uit. Je kunt je direct inschrijven voor één van de nieuwe certificeringsbijeenkomsten. Op de manier zoals je dat gewend bent, via jeugdzorgleert.nl. Had je je wel al ingeschreven, dan krijg je binnenkort een mail met het bericht dat deze bijeenkomst niet doorgaat. De nieuwe certificeringsbijeenkomsten plannen we overigens zoveel mogelijk op dezelfde data als de gesprekken die nu komen te vervallen.

Vragen over deze nieuwe opzet:

 • vragen over de planning: Viva Tseng, opleidingen Expertisecentrum (vtseng@wsg.nu
 • vragen over het besluit rondom deze wijziging: Marjan Besemer (mbesemer@wsg.nu
 • vragen over de inhoud van je portfolio: Mirjam Fleur (m.fleur@djgb.nl)
 • vragen over het certificeren binnen de termijn van 10 maanden: je leidinggevende.

Certificering Jeugdbescherming (WS JBJR en DJGB) gestart voor mei 2018

In een certificeringsbijeenkomst krijgt de deelnemer de gelegenheid om te laten zien dat zij de benodigde competenties bezit voor het uitvoeren van een OTS maatregel. Als dit met een voldoende beoordeeld wordt, dan ontvangt de deelnemer het certificaat Uitvoering Jeugdbescherming.

LET OP: Ben je gestart tussen tussen mei 2018 en oktober 2018?

De certificering is veranderd. Je hebt hier bericht over gehad van opleidingen (zie mail van 16 oktober 2018). De bijlage die in deze mail zat is te vinden bij dit programma.

Jeugdzorg Actueel

Bekijk alle nieuwsberichten