Signaleren en stoppen seksueel misbruik (basis)

In deze tweedaagse training ontwikkel je de kennis en vaardigheden om seksueel misbruik te herkennen. Je oefent met het bespreken van zorgen en signalen met ouders kinderen/jongeren. Je weet welke stappen je moet zetten om het misbruik te stoppen en de veiligheid te herstellen.

De training is gericht op kennis, attitude en vaardigheden met betrekking tot het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel misbruik van kinderen/jongeren en het stoppen van het seksuele misbruik. Enkele onderwerpen die aan bod komen: praten over lichamelijkheid, seksualiteit en grenzen, beoordelen van seksueel gedrag, gesprekken met slachtoffers en niet-misbruikende ouders over de signalen, de zorgen en het verhaal van het kind en het opstellen van een veiligheidsplan.

Na korte introducties doe je verwerkingsopdrachten en attitude-oefeningen. Je oefent in een veilige leersituatie je vaardigheden opdoet aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden.

  • Je (her)kent signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik
  • Je kunt het gesprek met kinderen/jongeren en ouders over dit onderwerp aangaan
  • Je weet welke vervolgstappen genomen moeten worden om de veiligheid van kind/jongere te herstellen

 

Jeugdzorgwerkers, pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals

Ter voorbereiding op deze training volg je de e-learning ‘Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht’ via Jeugdzorgleert online

 Na afloop van de training maak je een eindopdracht die je inlevert bij de trainer. De trainer geeft je feedback.
 Je ontvangt het certificaat van deze training wanneer je 100% aanwezig bent geweest en de eindopdracht hebt ingeleverd.

Deze training is een goede basis voor jeugdzorgwerkers. Er is ook eendaagse vervolgmodule, waarin de focus ligt op gesprekken met plegers / mensen die beschuldigd worden van seksueel misbruik en het maken van afspraken met behulp van een veiligheidsplan.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis januari 2024
30 januari 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
0 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis februari 2024 groep1
01 februari 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
0 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis maart 2024 groep 1
04 maart 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams
Han Spanjaard
0 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis april 2024
08 april 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
9 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis mei 2024 groep 2
23 mei 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
13 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis mei 2024
06 mei 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
13 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis maart 2024 groep 2
21 maart 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams
Han Spanjaard
12 van 13
Inschrijven
Signaleren en stoppen seksueel misbruik basis februari 2024 groep 2
27 februari 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Studio Zoost | Johan Cruijff Boulevard 83-95 | 1101 DM | Amsterdam
Han Spanjaard
6 van 13
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
2 dagdelen en 1 hele dag

SKJ punten
17

Accreditatienummer
208763

Kosten
€ 615,-