Juridische Training Strafrecht

Tijdens deze training leer je alle facetten van het strafrecht kennen. Niet alleen de verschillende fasen van het strafproces, maar ook welke ketenpartners betrokken zijn. Daarnaast krijg je antwoord op vragen als: Hoe lang mag een jongere vastzitten? Wat is je rol als jeugdzorgwerker op de verschillende soorten zittingen? Hoe houd je een goed betoog?

Tijdens deze training komen de verschillende fasen van het strafproces aan de orde en leer je welke straffen en maatregelen je als jeugdzorgwerker kunt adviseren binnen een strafzaak. Ook wordt duidelijk wat je rol als jeugdzorgwerker is en leer je hoe je een strafadvies en bijbehorend betoog houdt. Daarnaast komt bijvoorbeeld aan de orde hoe lang een jongere vast mag zitten en wat de rol van de strafrechtketenpartners is. Aan het einde van de training kun je aan de cliënt uitleggen wat hem of haar te wachten staat binnen het strafproces.

Aan de orde komen:

  • De verschillende fasen van het strafproces
  • Welke ketenpartners betrokken zijn en welke rol zij hebben
  • Welke sancties er binnen het strafrecht zijn en hoe deze zich verhouden tot het advies van de jeugdzorgwerker 
  • Wat de rol is van de jeugdzorgwerker bij verschillende soorten zittingen
  • Hoe je een goed betoog houdt in de rechtbank
  • Je bent op de hoogte van de processtappen in het strafproces, de termijnen en de sancties
  • Je hebt kennis van de rol van de jeugdreclasseerder en andere ketenpartners bij de verschillende stappen in het strafproces
  • Je kunt uitleggen wat de positie van de jeugdreclasseerder is en wat cliënten kunnen verwachten binnen de strafrechtelijke procedure
  • Je kunt een goed betoog houden en een goed strafadvies geven

Jeugdzorgwerkers (onderdeel vakopleiding eerste jaar) die al tenminste bij één zitting aanwezig zijn geweest. Als je nog geen zitting hebt bijgewoond, kun je niet deelnemen aan de training.

Vooraf volg je de e-module Juridisch Kader Jeugdreclassering (zie www.jeugdzorgleertonline.nl) en maak je de eindtoets online. Reserveer minimaal 6 uur ter voorbereiding op deze training.

Je bent vooraf aanwezig bij tenminste één zitting.

Alleen als je zittingservaring hebt én de e-module, inclusief de toets, hebt afgerond, kun je deelnemen aan deze training.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Juridische training strafrecht
17 september 2024 09.30 - 16.30
Partners voor Jeugd (hoofdkantoor Amsterdam)
Sanne Michiels Willemijn van Oppenraaij
0 van 16
Inschrijven
Juridische training strafrecht
16 januari 2025 09.30 - 16.30
Partners voor Jeugd (hoofdkantoor Amsterdam)
Sanne Michiels Willemijn van Oppenraaij
16 van 16
Inschrijven
Juridische training strafrecht
22 mei 2025 09.30 - 16.30
Partners voor Jeugd (hoofdkantoor Amsterdam)
Sanne Michiels Willemijn van Oppenraaij
16 van 16
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
2 dagdelen

SKJ punten
6

Accreditatienummer
SKJ216419

Kosten
€ 275,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst

Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?

Bezoek je deze website nu om je omruil van je telefoon van Partners voor Jeugd te plannen? Dan mag je deze vragenlijst negeren.