Jeugdreclassering: de basis

Met deze training leg je de basis voor het werk in de jeugdreclassering. Je leert wat bepaalde termen en beginselen inhouden (zoals desistance, oplossingsgericht werken, What Works-beginselen, risicomanagement en analysemodellen) en hoe je jeugdreclasseringmaatregelen uitvoert.

Deze training verrijkt de bestaande methode 'De jongere aanspreken'. Je leert onder andere om welke redenen iemand delictgedrag vertoont en welke mogelijkheden je hebt om gedragsverandering te stimuleren en recidive te voorkomen. Daarnaast raak je vertrouwd met de samenhang in de methodiek en de routes en fasen die daarin bestaan.

Tijdens de training wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

  • Je hebt je kennis uitgebreid over het uitvoeren van zowel methodische als praktische jeugdreclasseringsmaatregelen
  • Je kunt een gerichte analyse maken van de problematiek van jongeren in relatie tot het delictgedrag
  • Je weet hoe je een werkalliantie met een jongere aangaat die bijdraagt aan het behalen van gestelde doelen

Deze driedaagse training is bedoeld voor startende medewerkers in de jeugdreclassering die werkzaam zijn in een GI.

  • Je bent gestart met de uitvoering van minimaal twee jeugdreclasseringsmaatregelen vanuit een strafrechtelijk kader
  • Je hebt voorafgaande aan de opleiding de E-learning Juridisch kader jeugdreclassering gevolgd
  • Ter voorbereiding op de training lees je de opgegeven artikelen op Jeugdzorgleert
  • Je schrijft een reflectieverslag/verwerkingsopdracht na afloop van de training

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Jeugdreclassering: de basis - najaar 2022
12 september 2022 09.30 - 16.30
Partners voor Jeugd (hoofdkantoor Amsterdam)
Sanne Michiels Marieke Habing
6 van 17
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
30.45

Accreditatienummer
SKJ209998

Kosten
€ 925,-