Beschermjassen interculturele communicatie (over familiegeschiedenissen)

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als in ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Deze bagage bestaat uit ervaringen, inzichten en normen en waarden die we hebben meegekregen en meegenomen. Door je bewust te zijn van je eigen bagage en de bagage van de ander kun je met elkaar in gesprek blijven en elkaar begrijpen.

Beschermjassen is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk. Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.”

Dit is een citaat van Kitlyn Tjin a Djie ontwikkelaar van Model Beschermjassen.

Deze training biedt je de mogelijkheid om je familiegeschiedenis te delen met de andere deelnemers.

De training bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

Het theoretische deel bevat de thema’s:

  • Diversiteit & in- en uitsluitsingsmechanismen
  • Faseovergangen
  • Familiesystemen

Het praktische deel omvat de thema’s:

  • Interculturele communicatie
  • Instrumenten
  • ‘Beschermjassen’

- Je hebt meer inzicht in de rol die de eigen familiegeschiedenis speelt in het handelen als jeugdzorgwerker
- Je (h)erkent uitsluitingsmechanismes en kunt waar nodig ingrijpen
- Je kunt werken met genogram en levenslijn
- Je kunt verschillende faseovergangen herkennen en benoemen

Jeugdzorgwerkers

Het gaat in deze training ook om het eigen levensverhaal. Een open houding is belangrijk.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Beschermjassen interculturele communicatie (over familiegeschiedenissen) 3, 10 en 24 juni 2024
03 juni 2024 09.30 - 16.00
Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Shaddy Mirza Eelke Smolders
1 van 6
Inschrijven
Beschermjassen interculturele communicatie (over familiegeschiedenissen) 14, 21 oktober en 4 november 2024
14 oktober 2024 09.30 - 16.30
Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Shaddy Mirza Eelke Smolders
6 van 8
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 hele dagen

SKJ punten
33.5

Accreditatienummer
SKJ397359

Kosten
€ 960,-