Teamtraining | Signaleren en stoppen seksueel misbruik: een opfris training

Als jeugdzorgwerker heb je natuurlijk ervaring met het bespreken van (signalen over) seksueel misbruik. In deze training maakt jouw team kennis met nieuwe inzichten en methodieken. Daarnaast wordt je kennis over het signaleren van seksueel misbruik geactualiseerd en kun je je vaardigheden aanscher

In deze training worden je kennis en vaardigheden met betrekking tot signaleren en stoppen van seksueel misbruik geactualiseerd en aangescherpt.

Na korte introducties doe je verwerkingsopdrachten en oefeningen. Je oefent in een veilige leersituatie je vaardigheden aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden.

  • Je (her)kent de signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik
  • Je weet hoe je het gesprek met kinderen en ouders over dit onderwerp moet aangaan
  • Je weet welke vervolgstappen genomen moeten worden om de veiligheid van het kind te herstellen

Jeugdzorgwerkers, pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals

Deze training is bedoeld voor professionals die eerder de tweedaagse training 'Signaleren en stoppen seksueel misbruik (basis)' hebben gevolgd. De daar aangereikte kennis en vaardigheden worden opgefrist en aangevuld.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
2 dagdelen

SKJ punten
6

Accreditatienummer
2087638

Kosten
€ 0,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst
Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?