Juridische basistraining voor jeugdbeschermers (JBRR)

Je bent onlangs gestart als (aspirant) jeugdbeschermer bij een gecertificeerde instelling (GI). In opdracht van de kinderrechter voert de GI gedwongen hulp uit, tegen de wil van ouders en kinderen. Dit wordt gedaan vanuit een juridisch kader. Het juridisch kader vormt de basis van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen. 

In deze leerlijn behandelen we de wettelijke regels uit het Burgerlijk wetboek I en de Jeugdwet die van toepassing zijn op de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen.

De modules bestaan uit opdrachten, informatieve tekst, filmpjes, webinars, e-modules. In de live bijeenkomst wordt geoefend in actieve werkvormen met het geleerde uit de online leeromgeving en is ruimte om in te gaan op onderwerpen die het specifieke team nader wil bespreken.

Bij een OTS is het jouw taak om de ontwikkelingsbedreiging bij het kind af te wenden, zodat hulp in het gedwongen kader niet meer nodig is. De GI en jij moeten ervoor zorgen dat deze kinderen fysiek en psychisch veilig zijn en moet daarbij alles doen om een UHP te voorkomen of op te heffen.
 

 

Na het afronden van deze scholing weet je wat zijn bevoegdheden en verplichtingen zijn om jouw taak binnen de wettelijke kaders uit te kunnen voeren. Daarnaast weet je ook welke rechtsbescherming er voor clienten in de verschillende situaties geldt.

Deze training is voor (aspirant) jeugdbeschermers en (aspirant) medewerkers crisisinterventieteam.

Deze training bestaat naast 2 klassikale bijeenkomst uit:
- webinars
- leesmateriaal
- toetsen en testen
- digitale lessen
Al deze onderdelen zijn verplichte onderdelen. Het certificaat wordt uitgegeven zodra al deze onderdelen voltooid zijn. 

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Juridische basistraining voor jeugdbeschermers in dienst voor 1 juli 2023|JBRR|16 januari 2024|Rotterdam
16 januari 2024 09.30 - 12.30
JBRR|Rotterdam|Dynamostraat 16| 3083 AK|Rotterdam
Saskia Schuijs Marieke Lindeman
4 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
14 uur

SKJ punten
13.5

Accreditatienummer
SKJ215035

Kosten
€ 145,-