Juridische training voor jeugdbeschermers (JBRR)

Je bent jeugdbeschermer bij een gecertificeerde instelling (GI). In opdracht van de kinderrechter voert de GI gedwongen hulp uit. Dit wordt gedaan vanuit een juridisch kader. Het juridisch kader vormt de basis van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen. 

In deze leerlijn behandelen we de wettelijke regels uit het Burgerlijk wetboek I en de Jeugdwet die van toepassing zijn op de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen.

De modules bestaan uit opdrachten, informatieve tekst, filmpjes, webinars, e-modules. In de live bijeenkomst wordt geoefend in actieve werkvormen met het geleerde uit de online leeromgeving en is ruimte om in te gaan op onderwerpen die het specifieke team nader wil bespreken.

Bij een OTS is het jouw taak om de ontwikkelingsbedreiging bij het kind af te wenden, zodat hulp in het gedwongen kader niet meer nodig is. De GI en jij moeten ervoor zorgen dat deze kinderen fysiek en psychisch veilig zijn en moet daarbij alles doen om een UHP te voorkomen of op te heffen.
 

 

Na het afronden van deze scholing weet je wat de bevoegdheden en verplichtingen zijn om jouw taak binnen de wettelijke kaders uit te kunnen voeren. Daarnaast weet je ook welke rechtsbescherming er voor clienten in de verschillende situaties geldt.

Deze training is voor jeugdbeschermers die een OTS maatregel uitvoeren (VOTS).

 

 

Deze training bestaat naast 3 klassikale bijeenkomsten uit:
- webinars
- leesmateriaal
- toetsen en testen
- digitale lessen
Al deze onderdelen zijn verplicht. Het certificaat wordt uitgegeven zodra al deze onderdelen voltooid zijn. 

Deze training vergt veel voorbereidingstijd/ huiswerk nl. 14 uur in totaal. Ben je hier bewust van en begin op tijd.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Juridische basistraining voor jeugdbeschermers|JBB-TB 2| september 2024|Tilburg
10 september 2024 09.30 - 13.30
Heyhoef | Kerkenbosplaats 1| 5043 RX Tilburg
Lindi Heine Nienke Metz
0 van 12
Inschrijven
Juridische basistraining voor jeugdbeschermers|JBB-DB 1 |13 juni 2024|Den Bosch
13 juni 2024 09.30 - 13.30
Bond concepts Den Bosch, Pettelaarpark 120-139, 5216 PT 's-Hertogenbosch
Isabelle Harink Nienke Metz
0 van 12
Inschrijven
Juridische basistraining voor jeugdbeschermers|JBB-DB 2 | 3 december 2024|Den Bosch
03 december 2024 09.30 - 13.30
Jeugdbescherming Brabant | Pettelaarpark 62 | 5216 PP | 's-Hertogenbosch
Isabelle Harink Nicole Withuis
0 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
14 uur

SKJ punten
13.5

Accreditatienummer
SKJ215035

Kosten
€ 360,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst
Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?