Hechting in beeld (voor gezinshuisouders)

Deze training bestaat uit 3 modules van 2 uur over de hechtingsontwikkeling van kinderen en hoe je als pleeg-/gezinshuisouder kunt aansluiten op wat jouw pleegkind hierbij van jou als opvoeder nodig heeft.

Verhalen, ervaringen en hechtingsstijlen adhv de cirkel van veiligheid.
De Bouwstenen van Hechting doorlopen. Gedrag van het kind dat voortkomt uit onveilige hechtingservaringen koppelen aan de bouwsteen waar nood ligt. Hoe kun je als professional de Bouwstenen van hechting gebruiken om het gezinssysteem te ondersteunen en pleegouders sensitief te maken voor hechtingssignalen van het kind.
In deze module zitten ervaringsopdrachten en theorie over hechting em hechtingsstijlen.

Oefenen met eigen praktijkvoorbeelden hoe je vanuit de bouwstenen kinderen kunt helpen met hechten en het gezinssysteem kunt ondersteunen. Het kind heeft ervaringen met hechting, maar ook de pleegouders/gezinshuisouders/opvoeders hebben hun hechtingsgeschiedenis. In deze module staan we ook stil bij de eigen hechtingsgeschiedenis van pleegouders.
Jij als professional neemt daarin ook jouw hechtingsgeschiedenis mee. Bewustwording van hoe de hechtingsgeschiedenis van pleegouders, kind en hulpverlener elkaar raken.
In deze module worden de methodieken Video Interactie Begeleiding – gehechtheid en Sherborne samenspel toegelicht. Dit zijn methodieken die ondersteunend zijn bij het versterken van een veilige hechtingsrelatie tussen kind en pleegouders. De WSGV heeft beide methodieken in huis.

Hechting strategieën herkennen bij kinderen.
Inzicht in eigen reacties op gedrag van kinderen en valkuilen.
Inzicht in de eigen gehechtheidsontwikkeling.
Handvatten en tips toepassen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat het kind en de opvoeder nodig hebben.

Gezinshuisouders

Theorie, praktijkervaringen en praktische oefeningen wisselen elkaar af. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. 

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Hechting in beeld (voor gezinshuisouders)
04 maart 2024 10.30 - 12.30
Online via Teams
Dianne van Dijke Arnold Onnink
11 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 dagdelen (online)

SKJ punten
8

Accreditatienummer
SKJ216001

Kosten
€ 570,-