De casuïstiekbespreking | Leerlijn voor leidinggevenden

De gebiedsmanager is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. De gedragswetenschapper is aanwezig bij het CB. Hoe geef je leiding aan het CB en hoe houd je zicht op de veiligheid van kinderen tijdens een CB? Hoe werkt de GM en de GW hierin samen? 

In het eerste dagdeel gaat het vooral over de samenhang tussen 3 onderdelen:
1. het risico- en veiligheidstaxatie-instrumentarium
2. het Plan van Aanpak 
3. het casusoverzicht en de casuïstiekbespreking. Wat is de bedoeling? Wat is de volgorde en waar liggen de verbindingen?
Vervolgens zoomen we in op de vraag ‘Wat kenmerkt een goede casuïstiekbespreking?’. Dit doen we aan de hand van het uitgebreide observatieformulier. Door uitwisseling en waarderend interviewen halen we concrete tips en ideeën op over het begleiden van de casuïstiekbespreking. Zo leren we van en met elkaar.

 

 

- Je kent de samenhang tussen het risico- en veiligheidstaxatie-instrumentarium, het Plan van Aanpak en het casusoverzicht en de casuïstiekbespreking.
- Je weet wat een goede casuïstiekbespreking kenmerkt.
- Je hebt handvatten hoe je de casuïstiekbespreking kunt begeleiden.

- je heb in de tweede sessie kunnen reflecteren op je eigen cb's en hierover ervaringen uitgewisseld met collega's.

 

 

Voor gedragswetenschappers WS-JBJR

Lees de procedure casuïstiekbespreking, handboek kwaliteit.
- Bekijk het observatieformulier voor de CB, handboek kwaliteit.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

De casuïstiekbespreking (GW en GM)
21 juni 2024 09.30 - 12.00
Online via Teams
Marjolijn van Gils
7 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1 dagdeel

SKJ punten
geen

Accreditatienummer
geen

Kosten
€ 140,-