Teamcoaching: op weg naar een lerend team

In vier bijeenkomsten wordt een team ondersteund en getraind in het functioneren als effectief team. Onderwerpen die aan bod komen: collectieve ambitie, teaminrichting, kwaliteiten en samenwerking.

Teamontwikkeling Primair Proces

Achtergrond

Om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen en professionals en teams in hun kracht te zetten kiezen we voor een ontwikkelstrategie. Dat betekent: niet een vooraf ontworpen en dichtgetimmerd plan, maar aansluiten en doorontwikkelen bij dat wat er al is of zich voordoet. Belangrijk is dat we nieuwe vormen van gespreksvoering met elkaar creëren. Een open dialoog waarin feedback geven en reflectie de norm is. Teamontwikkeling vindt stapsgewijs plaats, heel geleidelijk en passend bij de organisatie, de teams en de professionals.

De kern van deze boodschap is: Verantwoordelijkheid beleggen daar waar de meeste kennis is.

Om de professionals en teams in hun kracht te zetten is onze besturingsfilosofie, omarmd door het MT, geënt op: verantwoordelijkheid nemen én krijgen, vertrouwen geven én krijgen en narratieve verantwoording (reflectie en leren van fouten).

Natuurlijk zijn er kaders waar we ons aan moeten houden: de eisen van wet, keurmerkinstituut en financiële kaders. Binnen deze kaders bestaat regelruimte, die echter per team kan verschillen. Het kan gaan om het organiseren van eigen werkzaamheden maar ook over bijvoorbeeld het verdelen van zaken, meebeslissen over het aannemen van nieuwe professionals, organiseren van reflectie en deskundigheidsbevordering. De kaders komen bij de start en gedurende hele coachingstraject aan de orde.

Aan de hand van een teamontwikkelmodel1 gaan we aan de slag met de volgende onderdelen :

1. Samenwerken binnen het team en de communicatie (feedback geven en ontvangen, reflectie, wat is het teampatroon)
2. Gezamenlijke ambitie: wat wil het team bereiken in een half jaar of jaar
3. Individuele kwaliteiten: waar zitten de zorgen en krachten van de individuele professionals en van het team
4. Inrichting: wat zijn de afspraken in het team (zijn er bijvoorbeeld rollen en taken te benoemen, hoe vind besluitvorming plaats, hoe vaak wordt er vergaderd).

1. Collectieve Ambitie: 1 bijeenkomst van 3 uur

2. Kwaliteiten: 1 bijeenkomst van 3 uur

3. Samenwerking: 1 bijeenkomst van 3 uur

4. Teaminrichting: 1 bijeenkomst van 3 uur

Na een half jaar een evaluatie: 1 bijeenkomst van 4 uur

Voor de teams van Partners voor Jeugd.

Programma wordt in overleg met manager en team opgesteld.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
4 x 4 uur

SKJ punten
16

Accreditatienummer
SKJ202266

Kosten
€ 0,-