Signaleren en stoppen seksueel misbruik: een opfris training

Als jeugdzorgwerker heb je natuurlijk ervaring met het bespreken van (signalen over) seksueel misbruik. In deze training maak je kennis met nieuwe inzichten en methodieken. Daarnaast wordt je kennis over het signaleren van seksueel misbruik geactualiseerd en kun je je vaardigheden aanscherpen.

In deze training worden je kennis en vaardigheden met betrekking tot signaleren en stoppen van seksueel misbruik geactualiseerd en aangescherpt.

Na korte introducties doe je verwerkingsopdrachten en oefeningen. Je oefent in een veilige leersituatie je vaardigheden aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden.

  • Je (her)kent de signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik
  • Je weet hoe je het gesprek met kinderen en ouders over dit onderwerp moet aangaan
  • Je weet welke vervolgstappen genomen moeten worden om de veiligheid van het kind te herstellen

Jeugdzorgwerkers, pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals

Deze training is bedoeld voor professionals die eerder de tweedaagse training 'Signaleren en stoppen seksueel misbruik (basis)' hebben gevolgd. De daar aangereikte kennis en vaardigheden worden opgefrist en aangevuld.

 

De training kan ook voor je team georganiseerd worden. De kosten voor een teamtrraining bedragen € 2300. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Signaleren en stoppen seksueel misbruik: een opfris Teamtraining Zwolle
29 juni 2023 09.30 - 16.30
MMP Zwolle, Dobbe 70-75, eerste etage
Han Spanjaard
0 van 14
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
6

Accreditatienummer
2087638

Kosten
€ 290,-