Complexe Scheidingen

Het aantal complexe scheidingen neemt de laatste jaren toe. Hoe ga je als jeugdwerker om met de verschillende problematieken? Tijdens deze training oefen je praktische (gespreks)vaardigheden. Je leert bij de verschillende fasen de juiste technieken toe te passen die de-escaleren tot doel hebben.

Je leert wat de drie hoofdfasen zijn van conflict-escalatie en welke technieken je bij de verschillende fasen kunt gebruiken om te de-escaleren. Na afloop van de training weet je hoe je een inschatting kunt maken van de ernst van het conflict tussen de ouders en kun je jouw eigen handelen daarop afstemmen. Kennis van de juridische aspecten van een complexe scheiding en van psycho-educatie als in te zetten middel helpen je daarbij. Je weet wat een complexe scheiding voor kinderen betekent en hoe ouders schade voor hun kinderen kunnen beperken. Met behulp van een acteur oefen je in gespreksvoering en leer je over de tools die je hierbij kunt inzetten. Ook krijg je literatuur die je als naslagwerk kunt gebruiken.

  • Je kunt de 3 belangrijkste fasen van een conflict benoemen, de fasen van de strijd herkennen en je weet welke methodieken en interventies werkzaam zijn in welke fase.
  • Je kent de belangrijkste juridische onderdelen, zoals ouderschap, gezag, recht op omgang en de aanvullende middelen die een gezinsvoogd bij een ondertoezichtstelling kan gebruiken.
  • Je kunt risico’s ten aanzien van veiligheid taxeren en een veiligheidsplan opstellen.

Deze tweedaagse training is voor medewerkers jeugdbescherming en aanverwante sectoren.

  • Je krijgt een praktijk/verwerkingsopdracht na afloop van de training (die je uiterlijk 4 weken na afloop moet inleveren bij de trainer)
  • 100% aanwezigheid is verplicht (2 dagen)

Inschrijven

Wil jij je inschrijven?
Registreer je dan hier
Ga verder
Complexe Scheidingen | 21 januari & 4 februari 2020
21 januari 2020 09.30 - 16.30
Jeugdbescherming Arnhem | Delta 1
Niek Kasteel
1 van 16
Inschrijven
Complexe Scheidingen | 10 maart & 24 maart 2020
10 maart 2020 09.30 - 16.30
Parkstaete Zalencentrum | Parkstraat 3 | 6881 JA | Velp Gld
Niek Kasteel
0 van 16
Inschrijven
Complexe Scheidingen | 20 april & 11 mei 2020
20 april 2020 09.30 - 16.30
De Jeugd- & Gezinsbeschermers (Haarlem)
Niek Kasteel
13 van 16
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
2 dagen

SKJ punten
in aanvraag | NIP/NVO: 13

Accreditatienummer
197562

Kosten
€ 700,-