Complexe Scheidingen

Het aantal complexe scheidingen neemt de laatste jaren toe. Hoe ga je als jeugdwerker om met de verschillende problematieken? Tijdens deze training oefen je praktische (gespreks)vaardigheden. Je leert bij de verschillende fasen de juiste technieken toe te passen die de-escaleren tot doel hebben.

De training richt zich op complexe scheidingszaken met ouders die verwikkeld zijn in langdurige en niet zelden heftige conflicten. Het uitgangspunt hierbij is dat achter de strijd die ouders voeren, het verdriet schuilgaat om dat wat verloren is gegaan. Centraal staat de zoektocht van de hulpverlener en de cliënt samen naar het “verhaal achter de strijd”. Welke kwetsbaarheden ervaart de cliënt, waar is hij weerbaar en hoe kan een hulpverlener ouders helpen om hun woede en onderlinge wantrouwen om te buigen naar meer onderling begrip om van daaruit vorm te geven aan hun gezamenlijk ouderschap.

Dat lukt alleen als er tussen hulpverlener en cliënt een vertrouwensrelatie ontstaat, waarin de cliënt zich vrij voelt om zijn kwetsbaarheden te laten zien. In de training wordt daarom aandacht besteed aan de relatie tussen hulpverlener en cliënt.

Complexe scheidingen roepen bij alle betrokkenen, dus ook bij de hulpverlener, emoties op. Daarom wordt in de training aandacht besteed aan de emoties en de kwetsbaarheden die de hulpverlener ervaart in het contact met de cliënt.

In de training wordt voorts aandacht besteed aan de hechtingstheorie van Bowlby en de doorwerking van de gehechtheidstijlen van ouders in hun echtscheidingsproblematiek. Aandacht is er verder voor de conflicten en de verliezen tussen/van ouders en het belang om dit onderwerp met ouders te bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan zaken waarin een kind om uiteenlopende redenen na een scheiding geen contact heeft met één van de ouders.

Oefeningen in gespreksvaardigheden en interventietechnieken komen in deze training ruimschoots aan bod.      

  • Is de hulpverlener in staat om zijn eigen emoties en kwetsbaarheden in het contact met de cliënt te herkennen en te hanteren.
  • Heeft de hulpverlener kennis van het ontstaan van echtscheidingsproblematiek, in het bijzonder waar het gaat om de doorwerking van de gehechtheidstijl van ouders daarin.
  • Heeft de hulpverlener kennis van het verband tussen conflicten en verliezen en kan hij die met ouders bespreken en inventariseren.
  • Is de hulpverlener in staat om met ouders een goede werkrelatie aan te gaan door toepassing van vaardigheden als luisteren en empathie.
  • Beschikt de hulpverlener kennis over ouderverstoting en kan hij dit onderwerp aan de hand van een gezinsanalyse met ouders bespreekbaar maken.
  • Beschikt de hulpverlener over gespreksvaardigheden die hem in staat stellen om te gaan met weerstand bij de cliënt en om gemeenschappelijke belangen boven tafel te krijgen en te exploreren.              

Deze tweedaagse training is voor medewerkers jeugdbescherming en aanverwante sectoren.

 

  • 100% aanwezigheid is verplicht (2 dagen)

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Complexe Scheidingen | open inschrijving | 30 mei & 13 juni 2024 | locatie Arnhem
30 mei 2024 09.30 - 16.30
Jeugdbescherming Gelderland | Delta 1B | 6825 ML Arnhem
Niek Kasteel
4 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
2 dagen

SKJ punten
14.00

Accreditatienummer
SKJ216443

Kosten
€ 700,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst
Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?