Ouderschap en LVB - voor gedragswetenschappers

Deze training is verdiepend voor de GW over LVB en de gevolgen voor de opvoeding en het ouderschap. Het gaat over LVB bij ouders en/of kinderen. 

De training gaat in op 6 thema’s:

  • Doordenking en discussie over rechten (van ouders, kinderen, mensen met een LVB)
  • Wetenschappelijke kennis (basis en verdieping) over LVB en over Ouderschap en LVB
  • Basisattitude, visie en consequenties voor begeleiding
  • Leerstrategieën en wat werkt in de begeleiding
  • Verwerking van kennis in analyse
  • Verwerking van kennis in beoordeling van ‘goed genoeg’

 

1.            GW geeft uitvoering aan de rechten van ouders met een LVB én hun kinderen

2.            GW kent de noodzaak en waarde van een op groei gerichte mindset tav ouderschap en LVB

3.            GW kan oplossingsgerichte uitgangspunten hanteren rondom ouderschap en LVB

4.            GW heeft kennis van theorie over ouderschap en LVB, begrijpt dit, kan het uitleggen, kan het integreren en toepassen in advies

5.            GW  heeft kennis van hulpverlening mbt ouderschap en LVB en kan dit koppelen aan kenmerken/situatie

6.            GW kan informatie uitleggen aan jzw, kan dat begrijpelijk vertellen, voordoen/voorleven

7.            GW kan signalen herkennen en aangeven wanneer de jzw welke aanvullende informatie moet verzamelen tav ouderschap en LVB

8.            GW is in staat om de kwaliteit van informatie te beoordelen, kan een standpunt innemen en duiding geven tav ouderschap en LVB

Voor gedragswetenschappers van WSS JB&JR die adviseren in cases waarin sprake is van Ouderschap en LVB (vaak complexe vraagstukken). Geïnteresseerde gedragswetenschappers van WSGV en WSS JB&JR, die adviseren voor jeugdreclassering, zijn ook welkom. Voor hen is het goed te overwegen dat de training is ingericht op Ouderschap en LVB.

Er wordt huiswerk voorafgaand aan de training(sdagdelen) gegeven, en de training wordt afgesloten met twee proeves. Tijdens de training wordt hier ook aan gewerkt.

De training is geaccrediteerd bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)en levert de volgende punten op:

(Sub)specialisme Categorie Punten Datum toegekend Datum ingang
accreditatie
Datum einde
accreditatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 9,5 11-1-2022 21-9-2021 20-9-2024
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - behandeling 3 11-1-2022 21-9-2021 20-9-2024
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek 3,5 11-1-2022 21-9-2021 20-9-2024
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie 9,5 11-1-2022 21-9-2021 20-9-2024
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - overige taken 3 11-1-2022 21-9-2021 20-9-2024

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Ouderschap en LVB - voor gedragswetenschappers (26 maart en 18 april)
26 maart 2024 09.00 - 12.30
Online via Teams Seats 2 Meet Amersfoort (CS)
Janet Verburg Tanja Visser Floor Kamer Maroesjka van Nieuwenhuijzen
14 van 20
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1,5 dag

SKJ punten
9,5 punten voor herregistratie

Accreditatienummer
NIP / NVO 442675

Kosten
€ 725,-