Veilig werken en omgaan met agressie | Leerlijn voor leidinggevenden

In deze workshop maak je kennis met het nieuwe beleid rondom veilig werken en het voorkomen, reageren op, en afhandelen van agressie incidenten. We gaan in op jouw rol als leidinggevende en wisselen op basis van praktijkervaringen tips en handvatten uit.

De workshop gaat over de norm van wat acceptabel is: de meetlat. Door met elkaar praktijkervaringen naast de meetlat te leggen maken we eenduidig wat de grens is en welke acties volgens het beleid vanuit de leidinggevende gewenst is. Het gaat daarbij om preventie, zoals het inventariseren van de risico’s en het voorbereiden van gesprekken, maar ook over hoe te handelen tijdens incidenten.

In de workshop gaan we ook in op de afhandeling van incidenten. Hierbij gaat het om eerste opvang en nazorg, maar ook om het reageren naar de agressor. Daarnaast besteden we aandacht aan de borging en monitoring van veilig werken. Daarbij staan we stil bij de doelen die je wilt bereiken met je team en de manier waarop je die doelen wilt bereiken. Tenslotte inventariseren we aandachtspunten en eventuele actiepunten die veilig werken binnen PvJ kunnen vergroten.

Na de workshop:

  • Ben je op de hoogte van het veiligheidsbeleid
  • Heb je tips en handvatten om op een praktische manier uitvoering te geven aan het veiligheidsbeleid
  • Ben je op de hoogte van de laatste kennis rondom eerste opvang en nazorg
  • Heb je veiligheidsdoelen vastgesteld voor het komende jaar.

Leidinggevenden

Neem vooraf het veiligheidsbeleid door en de meetlat.

Vraag binnen je team:

  • Wat zijn de meest voorkomende voorbeelden van onacceptabel gedrag?
  • Wat zien zij als belangrijke aandachtspunten rondom veilig werken.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dagdeel

SKJ punten
geen

Accreditatienummer
-

Kosten
€ 500,-