Optreden ter Terechtzitting (OTTZ) | basis | alleen bestemd voor JBB & JbGld

Hoe houd ik tijdens een zitting een goed betoog en hoe spreek ik de rechter aan? Wat zijn de etiquettes tijdens een zitting? Wie zijn er allemaal bij een zitting aanwezig en wat is ieders rol? Deze en nog heel veel andere vragen worden beantwoord tijdens deze training.

Jeugdbeschermers moeten voor allerlei procedures naar de rechtbank. Zeker sinds de Herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen (sinds 1 januari 2015) is het aantal juridische procedures binnen het civiele jeugdrecht toegenomen. Jeugdbeschermers moeten verzoekschriften toelichten en zij moeten reageren op vragen van de rechters en vaak ook van advocaten. Dit doen zij zowel in eerste aanleg bij de rechtbank als in hoger beroepsprocedure bij een gerechtshof. Kennis van de procedurele gang van zaken bij de verzoekschriftprocedure is belangrijk. Daarnaast treden jeugdbeschermers ook vaak op in andere rollen, bijvoorbeeld als verweerder in hoger beroepsprocedures en als belanghebbende en/of informant in procedures tussen ouders. Het is van belang dat jeugdbeschermers de rollen kunnen onderscheiden. Ook is de jeugdbeschermer beter in staat om zijn taak goed te verrichten als hij op de hoogte is van de mores tijdens zittingen. 

De jeugdbeschermer: 

- Heeft kennis van relevante informatie m.b.t. het familierecht- en jeugdprocesrecht; 

- Kent het verschil tussen civiel recht en strafrecht; 

- Kent de procedures bij de rechtbank; 

- Weet welk verzoekschrift wanneer wordt ingediend; 

- Weet welke rechtbanken en gerechtshoven er in Nederland zijn; 

- Weet wie hij/zij op de rechtbank kan tegenkomen; 

- Weet wanneer hij/zij naar een zitting moet gaan; 

- Weet hoe hij/ zij zich kan voorbereiden op de zitting; 

- Weet hoe de opbouw van een betoog is en kan een betoog schrijven; 

- Stelt de ontwikkeling en opvoeding van het kind/ de jeugdige centraal; 

- Kan schakelen tussen positioneren en engageren; 

- Weet hoe zijn manier van communiceren van invloed is op het veranderingsproces van de ander; 

- Weet hoe de gedragsregels op de rechtbank zijn; 

- Weet hoe hij/ zij zich optimaal kan presenteren in de rechtbank 

- Kan omgaan met stress; 

- Kan omgaan met strategieën van advocaten; 

- Is op de hoogte van zijn/ haar sterke punten en ontwikkelpunten m.b.t. dit thema. 

Dit is een training voor jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Brabant en Jeugdbescherming Gelderland.

 

  1. Voorafgaand aan deze training heb je zittingservaring opgedaan. Je bent tenminste een keer mee geweest met een collega en hebt het observatieformulier ingevuld. Je vindt dit formulier bij het studiemateriaal. 
  2. Je maakt vooraf een SWOT-analyse en neem deze mee naar de training. De SWOT-analyse vindt je bij studiemateriaal.
  3. Je kijkt vooraf het webinar ‘Optreden ter terechtzitting voor de jeugdbescherming' van Inge Schepens en Sandra Mast, 30 mei 2017 op de JBB-academie/ Skillstown

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Optreden ter terechtzitting (OTTZ) | basis | alleen bestemd voor JBB & JbGld | sept 2024 Den Bosch
23 september 2024 09.30 - 16.30
Jeugdbescherming Brabant | Pettelaarpark 62 | 5216 PP | 's-Hertogenbosch
Inge Schepens
0 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
8.50

Accreditatienummer
SKJ213611

Kosten
€ 220,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst

Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?

Bezoek je deze website nu om je omruil van je telefoon van Partners voor Jeugd te plannen? Dan mag je deze vragenlijst negeren.