Werken met de Lirik: Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die je zoveel mogelijk samen mét hen maakt. De Lirik (het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) geeft houvast bij het in kaart brengen en beoordelen van de veiligheid van kinderen in het gezin. Wij bieden op maat workshops en trainingen over het werken met de LIRIK en het wegen en beoordelen van veiligheid.

In de training oefen je het invullen van de LIRIK aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Je bespreekt met elkaar je inzichten en hoe je de veiligheid weegt.
Je krijgt zicht op valkuilen bij het wegen en beoordelen van de veiligheid.

  • weet je hoe je de LIRIK moet gebruiken
  • ben je in staat om op basis van de LIRIK goed onderbouwde adviezen te geven en besluiten te nemen.

Deze training is ontwikkeld voor beroepskrachten die opgroei- en opvoedproblemen beoordelen en daarbij rekening moeten houden met de veiligheid van kinderen.

Bijvoorbeeld:

  • medewerkers van Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen
  • medewerkers van Centra voor Jeugd en Gezin
  • artsen en verpleegkundigen van consultatiebureaus
  • pedagogisch medewerkers die zich bezighouden met jeugd- en opvoedhulp,
  • (school)maatschappelijk werkers
  • beroepskrachten in de (jeugd-)ggz,
  • hulpverleners in de vrouwenopvang.

We bieden deze training in verschillende varianten aan:

Workshop - 1 dagdeel
In de workshop leert u de basisprincipes van zorgvuldig beslissen en het gebruik van de LIRIK. De trainer besteedt aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Training 1 of 2 dagen
Op dag 1 leer je hoe je met de LIRIK goed onderbouwde adviezen en besluiten kunt nemen over onveilige opvoedsituaties. In de training wordt aandacht besteed aan valkuilen en obstakels die de besluitvorming kunnen beïnvloeden.
Je vult de LIRIK in aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Op dag 2 leer je hoe je met ouders en kinderen over veiligheid kunt praten. En hoe je samen met ouders vaststelt wat er moet gebeuren om de veiligheid van het kind te herstellen, zodat een veilige thuissituatie voor de kinderen ontstaat.
 

 

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
maatwerk

SKJ punten
3,00

Accreditatienummer
SKJ214087

Kosten
€ 190,-