Externe training | Seksuele Uitbuiting

Voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met jongeren is het van belang bij te kunnen dragen aan het verminderen van seksueel risicogedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

De training bestaat uit oefeningen, rollenspellen en er worden video’s getoond. Eigen casuïstiek kan worden ingebracht.

  • Heb je een goed beeld van de huidige situatie rondom mensenhandel en afhankelijkheidsrelaties.
  • Herken je de signalen.
  • Kun je in gesprek gaan over signalen rondom mensenhandel en afhankelijkheidsrelaties.
  • Ken je het stappenplan van Commissie Azough.
  • Ken je de sociale kaart.
  • Ken je de weg naar het juiste hulpaanbod.
  • Weet je hoe te handelen bij mensenhandel en afhankelijkheidsrelaties.

De training Mensenhandel: Loverboys & Afhankelijkheidsrelaties is voor professionals die werken met jongeren die kwetsbaar zijn en daardoor het risico lopen met mensenhandel en afhankelijkheidsrelaties te maken te krijgen. Hierbij kan het om zowel jongens als meisjes gaan. De training is met name passend voor medewerkers in de jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg.

  • Lees vooraf de reader (deze krijg je via de mail toegestuurd en kun je terugvinden bij het studiemateriaal op Jeugdzorgleert). 

Bijzonderheden

Deze module maakt deel uit van de Leerlijn Signaleren en Stoppen Seksueel Misbruik en telt mee als ‘opfrismodule’. Iedere medewerkers bij de WSG volgt (na de basistraining) eens per twee jaar een module uit deze leerlijn.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dagdeel

SKJ punten
5

Accreditatienummer
SKJ206234

Kosten
€ 260,-