Verdieping Werken met het LIJ

Van alle mensen die jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren, wordt verwacht dat zij met het LIJ werken. In deze training worden medewerkers ondersteund in het zich eigen maken van de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergronden van het LIJ, deze zijn nodig om het methodisch werken met behulp van het LIJ te versterken
 • Wegen en scoren van informatie
 • Zorgsignalen binnen het LIJ
 • Systematiek gedragsinterventies, begeleiding en maatregelen
 • Aanscherpen van het overstijgend rapporteren
 • Met het plan op tafel, vanuit het LIJ werken met cliënten
 • Vragen over het werken met de computerapplicatie
 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld om informatie te kunnen wegen en scoren
 • Je kunt een Plan van Aanpak opstellen op basis van de analyse vanuit het LIJ
 • Je hebt inzicht in de systematiek van gedragsinterventies, begeleiding en maatregelen
 • Je hebt handvatten om te werken vanuit LIJ samen met de cliënt

Jeugdzorgwerkers die jeugdrecalsseringsmaatregelen uitvoeren.

Volg als voorbereiding op deze training de e-module Werken met het LIJ via www.jeugdzorgleertonline.nl .

Het doorlopen van deze e-module kost ca. 3 uur en wanneer je toets voldoende maakt, levert dit 4 studiepunten op voor SKJ.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dagdeel

SKJ punten
3

Accreditatienummer
SKJ204227

Kosten
€ 175,-