In gesprek over seksuele ontwikkeling en opvoeding

In deze training leer je hoe je het geprek voert met kinderen, jongeren en hun ouders over seksualiteit. Daardoor laat je hen weten dat dit ook een onderwerp is wat je mee neemt in je plannen om het welzijn van het kind te bevorderen.

De training is als volgt opgebouwd:

 1. Voorafgaand aan de training bekijken de deelnemers de e-learning ‘kind in de jeugdzorg, seksuele ontwikkeling in zicht’. Hierdoor vergroten deelnemers hun kennis over de seksuele ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder van kinderen met een verstandelijke beperking.
 2. Live trainingsdag waarin deelnemers gaan oefenen met de verschillende gesprekken over seksuele ontwikkeling en opvoeding. Deze dag wordt afgesloten met een praktijkopdracht om de kennis en vaardigheden in de praktijk toe te gaan passen.
 3. Tijdens deze online intervisie bijeenkomst gaan we aan de hand van de praktijkopdracht, vragen en dilemma’s van de deelnemers de verdieping in.

Let op: Je plant dus eerst een live training in en daarna de intervisie.

Na afloop van de training heb je:

 • Kennis over de “normale” seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren;
 • Zicht op welk gedrag passend en gezond is bij bepaalde leeftijdsfases;
 • Kennis over de seksuele ontwikkeling van kinderen met een beperking en op welke gebieden die anders verloopt dan bij kinderen zonder beperking;
 • Vaardigheden om met ouders, kinderen en jongeren ook met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over seksualiteit;
 • Weet je welke verschillende hulpmiddelen je kunt om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan;
 • Bewustwording m.b.t. eigen normen en waarden, (tegenoverdrachts) gevoelens rondom dit onderwerp;
 • Meer zelfvertrouwen, dat nodig is om deze gesprekken op een goede manier te voeren

Jeugdzorgwerkers, pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals. 

Voorbereiding op de trainingsdag:

 • Deelnemers hebben allemaal de e-module: Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht! en de toets gemaakt.
 • Deelnemers hebben de bij de training horende literatuur gelezen:
  • Rutgers WPF (2016) De seksuele ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) en wat ouders kunnen doen. (11 blz)
  • Rutgers WPF (2018) Seksuele opvoeding van kinderen met een beperking 0 – 18 jaar (19 blz)
  • Belangrijkste conclusies uit:  Graaf, H. de, Nikkelen, S., Van den Borne, M., Twisk, D., & Meijer, S. (2017) Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Delft: Eburon. (8 blz)
  • Movisie (2011) Over de grens? Gids voor ouders. Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem. (16 blz)

 

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

(In gesprek over) seksuele ontwikkeling en opvoeding | open inschrijving
11 mei 2023 10.00 - 15.00
Seats 2 Meet Amersfoort (CS) Online via Teams
Jeanine van Leeuwen
5 van 10
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
2 dagen

SKJ punten
12,50

Accreditatienummer
SKJ212552

Kosten
€ 535,-