Depressie bij kinderen en adolescenten

Op dit moment ervaart één op de vijftien jongeren een vorm van depressie. Het herkennen van depressie bij kinderen en adolescenten én op de juiste manier hiermee omgaan vereist specifieke kennis en kunde. Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode?  Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

In deze driedaagse training leer je een plan van aanpak te ontwikkelen conform de beroepscode, met inzet van derden. We behandelen het protocol (2020) depressie en het verloop in de visieontwikkeling en de effectiviteit van behandelmethoden. Aan bod komen de DSM-IV classificatie en de laatste orthopedagogische en klinisch psychologische onderzoeksuitkomsten. Daarnaast leer je meer over de gedragskenmerken bij een depressie bij kinderen.

Tevens wordt er aandacht besteed aan preventie door middel van diverse werkvormen en het versterken van het zelfbeeld bij kinderen.

In de training wordt informatie overgedragen en de nadruk ligt op zelf-leren, zelf doen en het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.

  • Kan je het gedrag, behorende bij depressieve klachten, signaleren en herkennen;
  • Ken je de stappen die je als leerkracht/docent/coach kunt en dient te zetten;
  • Kan je vaardigheden t.b.v. het signaleren, verduidelijken, verwijzing en eerste begeleiding eigen maken;
  • Kan je een plan van aanpak of code depressieve kinderen/jongeren opstellen en ermee werken;
  • Ken je de effecten van interventie en begeleidingsmethoden zoals: CGT, Mindfulness, mediërende begeleiding, weerbaarheidstraining;
  • Ken je de interventie die je kunt toepassen en weet je welke interventies behoren tot het domein van de specialistische begeleider;
  • Kan je depressieve klachten bij kinderen/adolescenten (vroegtijdig) signaleren, verkennen en terugkoppelen naar collega’s of professionele ondersteuners;
  • Kan je een preventieve aanpak ontwikkelen.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg, sociale wijkteams, begeleiders en coaches. Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau.

Daarnaast behoort één dagdeel huiswerk/thuisstudie bij de training.

De training wordt gegeven door Geertje Karstens. Zij is als trainer/docent, loopbaanadviseur en voorzitter voor een specialistische begeleidingsinstelling werkzaam in de jeugdzorg. 
Depressieve klachten zijn voor haar als ervaringsdeskundige meer dan bekend. Voor het werken vanuit haar eigen praktijk heeft Geertje zich, via een programma van de RUG/UMCG, bekwaamd in de Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness. Als vrijwilliger/lid van Mind en Depressiegespreksgroepen in Noord Nederland, herkent Geertje steeds beter de symptomen en zet zij zich in om vooral meer preventief te werken.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Depressie bij kinderen en adolescenten - 2024
30 mei 2024 09.30 - 16.30
Seats 2 Meet Amersfoort (CS)
Extern
7 van 12
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
in aanvraag

Accreditatienummer
in aanvraag

Kosten
€ 1.490,-