Teamtraining | Ken het juridisch kader

In opdracht van de kinderrechter voert de GI gedwongen hulp uit, tegen de wil van ouders en kinderen. Dit wordt gedaan vanuit een juridisch kader. Het juridisch kader vormt de basis van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen. Deze juridische basiskennis moet binnen DJGB bekend zijn. Middels deze teamtraining willen we dat bereiken.

Deze training gaat over de onderwerpen:

  • OTS + opdracht GI
  • Gezag en ouderschap
  • Juridische middelen: schriftelijke aanwijzing; omgang; behandeling van een kind; geschillenregeling
  • Uithuisplaatsing; overplaatsing; thuisplaatsing
  • Gedeeltelijke gezag overheveling
  • Gesloten jeugdhulp
  • Verzoeken van ouders/kind
  • Voogdij; gezag beëindiging
  • Gedwongen zorg: wet Zorg&Dwang ; Wet verplichte GGZ
  • Kinderbeschermingsmaatregelen 18+

 

 

Na het volgen van deze training is de jeugdzorgwerker in staat zijn werkzaamheden uit te voeren binnen het daarvoor geldende juridisch kader. Ook weet de jeugdzorgwerker welke rechtsbescherming cliënten hebben bij de uitvoering van de maatregelen. De (gebieds)manager en de gedragswetenschapper/gedragsdeskunidge zijn na deze training bekend met de onderwerpen en wat dit betekent voor de werkzaamheden van de jeugdzorgwerker, maar ook voor hun eigen werkzaamheden.

Jeugdzorgwerkers, gebiedsmanager/managers en gedragswetenschapper/gedragsdeskundige;

Jeugdzorgwerkers die deel hebben genomen aan de leerlijn vanaf januari 2022 krijgen vrijstelling van het doorlopen van de online-leeromgeving bij deze training;

De training bestaat uit een deel zelfstudie in een online leeromgeving (8 uur)

En een afsluitende fysieke bijeenkomst met het gebiedsteam (4 uur)

Het is in principe niet mogelijk zonder de online leeromgeving doorlopen te hebben deel te nemen aan de fysieke bijeenkomst

 

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
1 dagdeel + 8 uur zelfstudie

SKJ punten
13.75

Accreditatienummer
SKJ211535

Kosten
€ 225,-

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.