Leergroep Adviseren

In deze Leergroep Adviseren inspireren deelnemers elkaar door het delen van goede voorbeelden (boek, good practice andere organisatie) en rolmodellen (ideale adviseur)). We definiëren met elkaar de ‘EJ-Ankers van goed adviseren’ en reflecteren daarop.

We nodigen mensen uit elkaars netwerk uit om inzichten te delen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.

  • Verplaatsen in de positie en belangen van de ander, zoals bijv een directeur PvJ.
  • Samenwerken
  • Presenteren & Werkvormen voor bijeenkomsten (incl visualiseren). Inspiratiebron: Mirjam Fleur
  • De visie van Expect Jeugd kunnen verrijken en uitdragen op basis van kennis van het vak. Inspiratiebron: Programmaleiders

We trappen af met een startbijeenkomst waarin iedereen een voorbeeld noemt  van de meest inspirerende adviseur / spreker die hij/zij zelf heeft meegemaakt. We onderzoeken wat maakte dat dit zo inspirerend was. En werken dit in vervolgbijeenkomsten verder uit.
Dit levert per onderdeel een checklist of actielijstje (bijv do’s en dont’s bij presenteren) op en input voor de ankers van goed adviseurschap.

We ronden af met  een sessie met persoonlijke presentaties over hoe je het geleerde in de praktijk hebt gebracht. 

Hebben we met elkaar het adviseurschap zoals we dat bij Expect Jeugd willen uitdragen gedefinieerd en gerealiseerd. 

Deze training is voor adviseurs, trainers, juristen van Expect jeugd en I&O.

We plannen voor deze leergroep 5 bijeenkomsten van 2,5 – 3 uur. Inclusief voorbereiding zal de tijdsinvestering ca. 24 uur zijn.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
5 bijeenkomsten van 2,5 - 3 uur

SKJ punten
n.v.t.

Accreditatienummer
n.v.t.

Kosten
€ 0,-