Ontwikkelingspsychopathologie: van de theorie naar jouw praktijk | JBRR

Tijdens deze training leer je de aanmeldingsreden, de problemen en de wensen van ouders en kind stapsgewijs uit te pluizen. Je krijgt handvaten om de ernst in de kaart te brengen en je leert gericht informatie te verzamelen over zowel kind- als omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan, het in standhouden  en het beïnvloeden van het (probleem) gedrag hierdoor verloopt de besluitvorming over passende interventies gemakkelijker.

Welke specifieke kind- en omgevingsfactoren spelen een cruciale rol en waar moeten de interventies op gericht zijn?

Om een juiste inschatting te maken van de benodigde interventies (laagdrempelige ondersteuning vs specialistische zorg), is de eerste stap behandelrelevante informatie verzamelen. Is er, en op welke manier, sprake van een stagnatie van de ontwikkeling, dus sprake van ontwikkelingspsychopathologie? Hoe ernstig is het? En welke factoren in de omgeving spelen hierbij mogelijk een rol? Kennis over ontwikkelingspsychopathologie is dus noodzakelijk. Wat zijn kenmerken van de normale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en wanneer spreken we van vertraagd of afwijkend. 

Na de training:

  • Je hebt handvatten om de ernst van problematiek in kaart te brengen,
  • Kan je gericht informatie verzamelen over kind- en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan, het in standhouden en/of beïnvloeden van (probleem)gedrag,
  • Kan je signalen herkennen die mogelijk duiden op psychopathologie,
  • Kan je relevante informatie ordenen om tot juiste besluitvorming te komen,
  • Heb je zicht op werkzame interventies en behandelmogelijkheden.

De training is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein.

Deze training wordt gezamenlijk ingekocht met JBRR  en door het EC van JBRR georganiseerd en zal plaatsvinden in de buurt van Rotterdam.

De deelnemer dient 100 % van de tijd aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Inschrijven

Wil jij je inschrijven voor deze opleiding? Log hier in. Ben je nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
25,5

Accreditatienummer
SKJ213520

Kosten
€ 627,50

Wij maken gebruik van cookies
Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.
Survey sluiten
Vragenlijst
Wil je kort de tijd nemen om 3 korte vragen te beantwoorden?