SAVE - Basis

Alle (nieuwe) medewerkers van WSG-SAVE-teams volgen de training SAVE - Basis. Hierin maken zij kennis met deze werkwijze die in Utrecht en Flevoland wordt toegepast.

In deze training worden jeugdzorgwerkers ingewerkt in de werkwijze SAVE.

Aan bod :

komen de uitgangspunten van SAVE en het werken met de vier vensters aan de orde. Je krijgt uitleg over de risicofactoren voor onveilig opgroeien en oefent met het beoordelen of de opvoedsituatie ‘goed genoeg’ is.

en de oplossingsgerichte gespreksvoering en het STAP-interview. Je onderzoekt met elkaar verschillende interacties die in de samenwerking met ouders voorkomen.

  • Je kent de visie, uitgangspunten en context van SAVE
  • Je kent de definities van veiligheid, ontwikkeling en ‘goed genoeg’ en weet wat werkzame factoren en hulpmiddelen zijn die je kunt inzetten om zicht te krijgen op de veiligheid en ontwikkeling van jeugdigen
  • Je kunt je zorgen over (on)veiligheid koppelen aan ontwikkeltaken van jeugdigen
  • Je weet hoe je het analysemodel van de vier vensters gebruikt
  • Je hebt geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering
  • Je weet wat van je gevraagd wordt om het SAVE-werken tot een succes te kunnen maken
  • Je weet waarom het belangrijk is om het netwerk te betrekken en heb de hulpmiddelen om dit te doen
  • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten en je weet waar je ontwikkelpunten t.a.v. de SAVE werkwijze liggen

Jeugdzorgwerkers in regio’s waar gewerkt wordt volgens de SAVE-methodiek. De training is verplicht voor alle nieuwe jeugdzorgwerkers in SAVE-teams.

Ter voorbereiding op de training lees je hoofdstuk 1, 2 en 5 uit ‘Werkwijze SAVE Basishandleiding 3.0’. Je vindt dit document bij het deelnemersmateriaal van deze training.

Bij 100% deelname aan deze training ontvang je het bewijs van deelname.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Save - basis
29 mei 2024 09.30 - 16.30
Partners voor Jeugd (hoofdkantoor Amsterdam)
Hendrika van Deijk
11 van 16
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
1 dag

SKJ punten
7,00

Accreditatienummer
SKJ211060

Kosten
€ 325,-