Kiezen tussen kwaden: een gehechtheidsperspectief op beslissen in kinderbeschermingszaken

Het uithuisplaatsen van kinderen is een uiterste maatregel die je soms moet nemen om kinderen te beschermen. Maar we weten ook dat een uithuisplaatsing zelf ook voor schade kan zorgen bij het kind en zijn ouders. Hoe maak je de afweging tussen deze twee kwaden en wat kun je doen om de schade zoveel mogelijk kunt beperken en herstellen.

Elke casus vraagt opnieuw het maken van een afweging die zich misschien nog wel het best laat typeren als het afwegen van schade en het zoveel mogelijk beperken van schade. Om deze weging zo goed mogelijk te kunnen maken is kennis over gehechtheid en trauma nodig. Daarmee begrijp je wat de impact is van een beslissing op het in ontwikkeling zijnde kind en de belangrijke mensen daarom heen.

In deze cursus behandelen we de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gehechtheid en trauma en passen we deze toe op jeugdbeschermingszaken.

  • heb je kennis over gehechtheid en herken je kwaliteitsverschillen in gehechtheidsrelaties
  • kun je deze kennis toepassen op veelgestelde vragen op het gebied van gehechtheid en kinderbeschermingszaken
  • heb je vaardigheden om informatie te verzamelen over de kwaliteit van de ouder-kindrelatie door middel van gesprekken, observaties en informatie van anderen
  • heb je een afwegingskader om beslissingen te nemen in kinderbeschermingszaken, waarbij aandacht is voor het waarborgen van de acute veiligheid, de kwaliteit van de gehechtheidsrelaties en het beperken en herstellen van (gehechtheids)schade
  • ben je alert op de veel voorkomende valkuiln in besliszaken en weet je hoe ze te vermijden

Jeugd- en gezinsprofessionals die werkzaam zijn bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde instellingen.

In de training werken we met afwisselende werkvormen en vragen we je om zelf ook casuïsitek in te brengen. 
na afloop maak je een eindtoets met meerkeuzevragen.

Deelnemers ontvangen een boek en lesmateriaal (ter waarde van €25). Dit is bij de deelnemersprijs inbegrepen.

De lessen worden online of op live locatie aangeboden. Wanneer de training live wordt georganiseerd komen er € 175 aan kosten bij voor catering en locatie.
Wanneer de training online plaatsvindt, krijgen deelnemers toegang tot extra e-modules.

Inschrijven

Inschrijven? Log hier in.


Nieuw bij Jeugdzorgleert? Registreer je dan hier.

Kiezen tussen kwaden: een gehechtheidsperspectief op beslissen in kinderbeschermingszaken - voor jeugdzorgwerkers
30 mei 2024 09.30 - 16.30
Seats 2 Meet Amersfoort (CS)
Karine Zuidgeest
0 van 16
Inschrijven
Kiezen tussen kwaden: een gehechtheidsperspectief op beslissen in kinderbeschermingszaken | alleen bestemd voor JbGld | Locatie Tiel
08 april 2024 09.30 - 16.30
Jeugdbescherming Gelderland | Siependaallaan 1 | Tiel Nader te bepalen
Extern
15 van 16
Inschrijven
Kiezen tussen kwaden: een gehechtheidsperspectief op beslissen in kinderbeschermingszaken | alleen bestemd voor JbGld | Locatie Tiel
08 april 2024 09.30 - 16.30
Nader te bepalen
Extern
16 van 16
Inschrijven
Praktische informatie

Duur
3 dagen

SKJ punten
21

Accreditatienummer
SKJ207644

Kosten
€ 895,-